Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 9 นาที

รวบรวมแนวทางบริหารจาก Pain Points ที่หัวหน้างานมือใหม่ต้องเจอโดยเฉพาะ

เต็มไปด้วยเทคนิคมากมายสำหรับหัวหน้างานที่จะช่วยประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

2,690 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 32 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 9 นาที

รวบรวมแนวทางบริหารจาก Pain Points ที่หัวหน้างานมือใหม่ต้องเจอโดยเฉพาะ

เต็มไปด้วยเทคนิคมากมายสำหรับหัวหน้างานที่จะช่วยประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาด

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

เรียนรู้ทักษะ เทคนิค และเครื่องมือที่จะช่วยให้หัวหน้างานมือใหม่บริหารงานและคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เชื่อหรือไม่ ข้อมูลจากงานวิจัยระบุว่า หัวหน้างานมือใหม่ ไม่ค่อยประสบความสำเร็จในช่วงแรกของการเป็นหัวหน้างาน ซึ่งมีหลายเหตุผลด้วยกัน แต่หนึ่งในเหตุผลที่หัวหน้ามือใหม่กว่า 50% พบเจอคือ องค์กรไม่ค่อยจัดฝึกอบรม หรือให้ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นหัวหน้างานมือใหม่ จึงทำให้ก้าวแรกของการเป็นหัวหน้างานเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจ ความสับสน และความไม่ชัดเจน จึงทำให้ตัดสินใจผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง จนนำไปสู่ปัญหาหลายอย่างตามมา

คอร์ส "Supervisor Tactics รวมเทคนิคที่หัวหน้างานมือใหม่ต้องรู้" ตั้งใจออกแบบมาจากความเข้าใจจุดเจ็บปวด (Pain Points) ที่หัวหน้างานมือใหม่ต้องเจอ ซึ่งเนื้อหาของคอร์สจะแบ่งเป็นวิดีโอสั้น ๆ มากกว่า 30 คลิป เรียนรู้แบบ Micro Learning ที่ไม่ต้องจำเยอะ เอาไปปรับใช้ได้ทันที และมีทั้งหมด 4 หมวดหมู่หลัก คือ การบริหารตัวเอง การบริหารทีม การพัฒนาลูกน้อง และการสื่อสาร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เพิ่มความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของหัวหน้างานในมิติต่าง ๆ
2. ได้เทคนิคและเครื่องมือบริหารทีมงานที่มีความแตกต่างหลากหลายได้อย่างลงตัว
3. ได้แนวทางการสอนงาน การมอบหมายงาน การติดตามงาน ไปปรับใช้ได้ทันที ซึ่งเป็นทักษะประจำวันที่สำคัญที่หัวหน้างานต้องมี
4. สามารถสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมืออาชีพ ลดความกังวล ความไม่มั่นใจในการสื่อสารกับลูกน้อง
5. ได้วิธีการปฏิบัติ เทคนิค เครื่องมือมากมายที่หัวหน้ามือใหม่สามารถไปปรับใช้ เผชิญ, แก้ไขปัญหา, สร้างผลงานในสถานการณ์ต่าง ๆ ในการทำงาน ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลา ลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้ที่กำลังเตรียมตัวเป็นหัวหน้างาน
2. หัวหน้างานมือใหม่ที่อายุงานในตำแหน่งไม่ถึง 1 ปี
3. หัวหน้างานที่ต้องพัฒนาตัวเองเพิ่มเติม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนคอร์สนี้ได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที