Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,690 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 18 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

การทรานฟอร์มไปสู่ “Digital Economy” และนี่คือจุดเริ่มต้นของ “ผู้นำในศควรรษที่ 21”

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

1,690 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 18 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

การทรานฟอร์มไปสู่ “Digital Economy” และนี่คือจุดเริ่มต้นของ “ผู้นำในศควรรษที่ 21”

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

เรียนรู้ความสำคัญของการปรับตัวอย่างเร่งด่วน (Extreme Adaptations) ในโลกยุคใหม่ที่เการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกเสี้ยววินาที

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในยุคที่การล่มสลาย (destruction) ขององค์กรที่ปรับตัวไม่ทันเห็นได้ชัดขึ้น เพราะอิทธิพล 3 เด้ง (Triple Disruption) จากเติบโตของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด, การแพร่ระบาดที่ดูเหมือนยังไม่จบสิ้นเสียที, ภาวะโลกรวน โลกร้อน รวมไปถึงวิกฤติทางเศรษฐกิจและสงคราม ปัจจัยเหล่านี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ระบบนิเวศในการดำเนินธุรกิจหรือกิจกรรมขององค์กร (Ecosystem) จึงเปลี่ยนไปด้วย เพื่อความอยู่รอด (survival) และเติบโตอย่างยั่งยืน (sustainable growth) องค์กรต้องเร่งการทรานฟอร์มไปสู่ “Digital Economy” และนี่คือจุดเริ่มต้นของ “ผู้นำในศควรรษที่ 21” (Adaptive Leadership)

จากการศึกษาจากสถาบันวิชาการทั่วโลก โดยเฉพาะ harvard business review พบว่าผู้นำในศตวรรษ 21 ที่ประสบความสำเร็จมีจุดร่วม (common ground) กันอยู่ 4 อย่าง (4 A’s) คือ Anticipation มีความสามารถในการคาดการณ์และพยากรณ์แนวโน้มหรือผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่ยังมาไม่ถึงได้, Articulation มีความสามารถในการกำหนดสิ่งที่ต้องทำรวมไปถึงสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันได้, Adaptation มีความสามารถในการปรับตัว เรียนรู้เรื่องใหม่ ๆ ได้เร็ว ไม่ยึดติดตายตัวแต่สามารถปรับตัวเข้ากับบริบทต่างๆได้ดี, Accountability เข้าใจบทบาทหน้าที่ มีความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ ที่สำคัญเปิดรับความท้าทายและข้อเสนอแนะ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการปรับตัวอย่างเร่งด่วน (Extreme Adaptations) ในโลกยุคใหม่ที่เการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นทุกเสี้ยววินาที
2. เห็นความแตกต่างของผลลัพธ์ที่จากชุดความคิดใหม่ (new mindset) กับ ชุดความคิดเดิมที่ใช้ขับเคลื่อนงานในยุคที่ผ่านมา
3. สามารถออกแบบและกำหนดขีดความสามารถในการเป็นผู้นำใหม่ของตัวเองในสอดคล้องกับบริบทในยุคปัจจุบันได้
4. ลดต้นทุนการเสียโอกาส (Opportunity cost) จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการตัดสินใจผิดพลาดได้
5. สามารถพัฒนาวิสัยทัศน์ที่เป็นขีดความสามาถที่สำคัญของการเป็นผู้นำได้อย่างเป็นรูปธรรม
6. เป็นพื้นฐานในการสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำ Digital Transformation ขององค์กร

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร
2. ผู้จัดการหน่วยงาน, ผู้จัดการทีม, ผู้จัดการสาขา
3. หัวหน้างาน, หัวหน้าทีม

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by titipong wanwadee
ตระหนักได้ถึงความเปลี่ยนแปลง
Avatar
by Saranya Kung

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที