Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 54 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนจบนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 54 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เรียนจบนำความรู้ไปปรับใช้ได้ทันที

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ความเป็นผู้นำ (Leadership) ไม่ใช่คุณสมบัติ แต่เป็นการเรียนรู้ ซึ่งทุกคนสามารถพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเองได้ และ ภาวะผู้นำ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอำนาจจากตำแหน่งงาน, อายุ, ระดับการศึกษา หรือ แม้กระทั่ง ความอาวุโส ตรงกันข้ามแก่นแท้ของความเป็นผู้นำ คือ การแสดงออกผ่านการกระทำ ที่สะท้อนมาจากชุดความคิด จนเกิดเป็นความไว้วางใจ และเกิดการยอมรับจากผู้อื่น จนสามารถมีอิทธิพลต่อจิตใจผู้คน และ ขับเคลื่อนพวกเขาได้ บนพื้นฐานความเต็มใจ

จากการสำรวจของ McKinsey องค์กรให้คำปรึกษาระดับโลก จากผู้ทำแบบสำรวจกว่า 200,000 คนใน 81 องค์กร พบว่าผู้นำที่มีประสิทธิภาพกว่า 89% จะมีองค์ประกอบพื้นฐาน 4 อย่าง คือ 1) การให้การสนับสนุนผู้อื่น 2) สามารถสร้างผลลัพธ์ได้อย่างยอดเยี่ยม อย่างเป็นรูปธรรม 3) ค้นหาและเปิดรับมุมมองใหม่ ๆ ที่แตกต่างอยู่เสมอ 4) แก้ไขปัญหา และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด
อย่างไรก็ตาม การพัฒนาหัวหน้างานในองค์กร ที่มีอิทธิพลสำคัญต่อผลผลิต และ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพหลายมิติในองค์กร ให้มีภาวะผู้นำ (Leadership) ย่อมเป็นการยกระดับศักยภาพในการสร้างผลงานทั้งทางตรงและทางอ้อม

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้เรียนรู้พื้นฐานสำคัญในการพัฒนาภาวะผู้นำในตัวเอง
2. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาท และ ความรับผิดชอบของผู้นำในองค์กร
3. ได้เครื่องมือการบริหารลูกน้องตามสถานการณ์ที่นำไปปรับใช้ได้ทันที
4. เข้าใจแนวทางในการสร้างและบริหารทีมทั้ง 3 ระยะ รวมไปถึงจุดบอดที่ทำให้ทีมทำงานด้วยกันไม่ได้
5. สามารถนำแนวคิดไปสร้างบรรยากาศในการทำงานที่ส่งเสริมแรงจูงใจของลูกน้องได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. หัวหน้างาน
2. หัวหน้างานมือใหม่
3. ผู้ที่เตรียมเป็นหัวหน้างานในอนาคต

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ใดมาก่อน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

18 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที