Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

เป็นผู้นำที่เข้าถึง เข้าใจ ร่วมงานได้หลากหลาย และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เพิ่มความสามารถของพนักงานด้วยการใช้ MBTI กับตนเองผ่านความเข้าใจผู้ร่วมงาน

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

เป็นผู้นำที่เข้าถึง เข้าใจ ร่วมงานได้หลากหลาย และประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เพิ่มความสามารถของพนักงานด้วยการใช้ MBTI กับตนเองผ่านความเข้าใจผู้ร่วมงาน

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

42 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้การนำ MBTI มาปรับใช้ร่วมกับทักษะความเป็นผู้นำเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับคนได้หลากหลายแบบ หลากหลายความสามารถ รวมถึงเข้าใจความแตกต่างได้อย่างลึกซึ้งขึ้น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ผู้นำที่ดี ผู้นำที่เก่งนั้นสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ ความสามารถของผู้นำทุกระดับจึงสำคัญสำหรับผู้ตามและผลงานขององค์กร ผู้นำที่เก่งมักจะมีทักษะในเรื่องของคน เนื่องจากเป็นการนำทีมทั้งทีมให้ประสบความสำเร็จในผลงาน ผู้นำที่เก่งมักจะสามารถสร้างความสุขและและสร้างสิ่งดี ๆ ร่วมกับทีมและให้กับทีมได้อย่างต่อเนื่อง การใช้ MBTI มาช่วยให้เราเข้าใจสไตล์ความเป็นผู้นำของตนเอง รวมถึงเพิ่มความสามารถให้กับตนเองผ่านความเข้าใจผู้ร่วมงาน และจะทำให้สามารถทำงานร่วมกับคนได้หลากหลายแบบ หลากหลายความสามารถง่ายขึ้น รวมถึงเข้าใจความแตกต่างได้อย่างลึกซึ้งขึ้น เพราะหากผู้นำฉลาดเรื่องคน เข้าใจคน ร่วมงานกับคนได้หลากหลาย จะทำให้ตัวผู้นำประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นไปด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจลักษณะการเป็นผู้นำของตนเองด้วย MBTI
- เข้าใจคนรอบข้างด้วย MBTI ได้อย่างลึกซึ้ง
- การเพิ่มความสามารถในการทำงานด้วย MBTI

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้นำในองค์กรที่ต้องการเพิ่มความสามารถในการทำงาน
- ผู้ที่ประกอบธุรกิจตัวที่ต้องการความก้าวหน้าในธุรกิจ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการเป็นผู้นำ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

42 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที