Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
790 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

เรียนรู้เกี่ยวกับ MBTI Personalities เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและใช้ประโยชน์จากความแตกต่างได้มากขึ้น

นำเครื่องมือ MBTI มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การเป็นผู้นำ การควบคุมสติปัญญา และการบริหารจัดการ EQ

เป็นผู้นำที่เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งของพนักงานได้อย่างลึกซึ้งและนำจุดแข็งมาพัฒนาองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

790 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 15 นาที

เรียนรู้เกี่ยวกับ MBTI Personalities เพื่อเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลและใช้ประโยชน์จากความแตกต่างได้มากขึ้น

นำเครื่องมือ MBTI มาประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสาร การเป็นผู้นำ การควบคุมสติปัญญา และการบริหารจัดการ EQ

เป็นผู้นำที่เข้าใจจุดอ่อน จุดแข็งของพนักงานได้อย่างลึกซึ้งและนำจุดแข็งมาพัฒนาองค์กรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

43 รีวิว

79 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คอร์สนี้คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการนำ MBTI มาประยุกต์ใช้กับการทำงานร่วมกับคนที่หลากหลาย ทำให้คุณสามารถเป็นผู้นำที่เข้าใจความต่างของคนได้ลึกซึ้งมากขึ้น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เก่งแค่เรื่องงานไม่พออีกต่อไป คุณควรเก่งเรื่องคนควบคู่กันเพื่อที่จะประสบความสำเร็จได้ในยุคปัจจุบัน การเก่งเรื่องคนหมายถึง ความขัดแย้งในการทำงานและชีวิตสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเวลา ผู้ที่ฉลาดเรื่องคนจะสามารถบริหารจัดการความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในทีมและครอบครัวได้อย่างมืออาชีพ เครื่องมือ MBTI เป็นเครื่องมือทางจิตวิทยาที่นิยมในหลายองค์กรเพื่อช่วยให้เห็นถึงความแตกต่างของคน โดยที่ไม่ล็อกให้คุณต้องเป็นคนสไตล์ใดสไตล์หนึ่งหนักเกินไป คุณสามารถนำความเข้าใจเรื่อง MBTI มาปรับปรุงได้หลายเรื่อง เช่น การเป็นผู้นำ การควบคุมสติปัญญา การบริหารจัดการ EQ (ความฉลาดด้านอารมณ์) หรือแม้แต่ใช้ในเรื่องการสื่อสาร หากคุณเข้าใจ MBTI แล้ว คุณสามารถใช้ความรู้นี้ในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างการทำงานร่วมกันเป็นทีม และแก้ปัญหาเกี่ยวกับคนที่อยู่รวบตัวคุณได้อย่างไรบ้าง หลักสูตรนี้มีคำตอบ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจตนเองและผู้อื่นดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งปรับปรุงการทำงานร่วมกัน และการสื่อสารภายในทีมผ่านการประสานความหลากหลายของคนเพื่อความสำเร็จร่วมกัน
- เข้าใจลักษณะบุคลิกภาพทางจิตวิทยาผ่านเครื่องมือทางจิตวิทยา MBTI
- เข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล และสามารถปรับใช้ความแตกต่างให้เป็นประโยชน์ต่อทีม
- ยอมรับและเข้าใจในจุดอ่อนของแต่ละบุคคล และสามารถนำเอาจุดแข็งของแต่ละบุคคลมาปรับใช้กับการทำงานในองค์กรได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้บริหาร ผู้นำหรือหัวหน้าทีมที่ต้องการเข้าใจความแตกต่างของลูกน้องหรือคนในทีม
- พนักงานในองค์กรหรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้และเข้าใจเครื่องมือ MBTI เพื่อนำกลับมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีทักษะมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

27 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

43 รีวิว

79 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Img 7971
by สุรฤทธิ์ เนาว์รุ่งโรจน์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที