Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
790 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 22 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เคยไหมที่ไอเดียมี แต่แปลงออกมาเป็นสินค้าให้โดนใจลูกค้าไม่ได้ คอร์สนี้คือทางออก

มาเปลี่ยนไอเดียเจ๋ง ๆ ให้กลายเป็นโปรดักส์คูล ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

790 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 22 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เคยไหมที่ไอเดียมี แต่แปลงออกมาเป็นสินค้าให้โดนใจลูกค้าไม่ได้ คอร์สนี้คือทางออก

มาเปลี่ยนไอเดียเจ๋ง ๆ ให้กลายเป็นโปรดักส์คูล ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

45 รีวิว

79 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้วิธีการเปลี่ยนไอเดียดี ๆ ให้กลายเป็นรูปธรรมด้วยแนวคิดแบบ Design Thinking ผ่านการทดลองที่ถูกออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงอย่างเป็นระบบที่จะช่วยให้สินค้าของคุณตอบโจทย์ลูกค้าได้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ถ้ามีไอเดียแล้ว แต่ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป จับต้นชนปลายไม่ถูก เราขอแนะนำคอร์สนี้ เพราะ "Experiment" หรือการทดลองนั้นเป็นแนวทางที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีไอเดียในการสร้าง Innovation แต่ไอเดียดังกล่าวอาจจะยังไม่สามารถจับต้องได้ และไม่รู้ว่าจะเริ่มนำไอเดียนั้นมาทำให้เป็นรูปเป็นร่างอย่างไรดี

สาเหตุที่คอร์ส "Experiment" สามารถตอบโจทย์จากสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างตรงจุด นั่นเป็นเพราะ Experiment (การทดลอง) ถือเป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ ในกระบวนการ Design Thinking ซึ่งเป็นกุญแจความสำเร็จของการสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งผ่านการออกแบบ วางแผน และทดลองอย่างเป็นระบบ
ไปจนถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและข้อคิดเห็นต่าง ๆ พร้อมเทคนิคและวิธีการที่จะแปลงไอเดียจากนามธรรมไปสู่รูปธรรมได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม กระทั่งออกมาเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ได้สมดังที่ตั้งใจ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
สามารถแปลงไอเดียนวัตกรรมจากนามธรรมให้เป็นรูปธรรมด้วย Design Thinking และผ่านการทดลอง พัฒนา และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่ต้องการแปลงไอเดียนวัตกรรมให้สามารถจับต้องได้ เพื่อทำได้จริงเป็นรูปธรรม

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

45 รีวิว

79 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Arccararin Chavananand

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที