Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 32 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

มีตัวอย่าง Case Study ให้คุณเห็นภาพถึงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์

รู้กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลดีในปัจจุบันสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 32 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

มีตัวอย่าง Case Study ให้คุณเห็นภาพถึงกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์

รู้กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลดีในปัจจุบันสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

42 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

เรียนรู้ตัวเลือกเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากลยุทธ์ และออกแบบกลยุทธ์ในทุกสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

คำอธิบายหลักสูตร
กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์มีอยู่รอบตัว แทรกซึมอยู่ทุกมิติในชีวิตมนุษย์ แล้วคุณล่ะ เคยเจอกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ในชีวิตของคุณบ้างหรือไม่ กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ที่แท้จริงมักจะมี 3 องค์ประกอบด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นการทำงาน การใช้ชีวิตประจำวัน ฯลฯ ทั้งหมดนี้ล้วนมีกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ครอบคลุมอยู่ หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณเห็นภาพการออกแบบกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ ซึ่งล้วนมีกระบวนการที่ชัดเจน รวมถึง Case Study ให้คุณเห็นภาพว่า กลยุทธ์ที่สร้างสรรค์เหล่านี้เป็นอย่างไร และเมื่อองค์กรเหล่านี้ทำออกมาจริง ๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้าง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ศึกษาตัวเลือกเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติม และออกแบบกลยุทธ์อย่างรวดเร็วในทุกสถานการณ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนากลยุทธ์และการออกแบบกลยุทธ์
- สร้างภาพกลยุทธ์ของคุณให้ชัดเจนยิ่งขึ้นเพื่อดูโอกาสเชิงกลยุทธ์รอบตัวคุณ
- รู้กลยุทธ์ที่ใช้ได้ผลดีในปัจจุบันสำหรับธุรกิจและอุตสาหกรรมของคุณ

ใครที่ควรเรียนหลักสูตรนี้
- ผู้บริหารหรือผู้นำทีมที่ต้องการเครื่องมือช่วยในการออกแบบกลยุทธ์
- พนักงานในองค์กรต่าง ๆ ที่ต้องการเรียนรู้วิธีการออกแบบกลยุทธ์ที่สร้างสรรค์ และสามารถนำเครื่องมือมาปรับใช้ได้จริง

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

42 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Data?1544076594
by Nuuiworld Nuuiworld
Default
by นุชนาถ อุกฤษณ์
Default
by เนตตญา โน๊ตสีขาว

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที