Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 3 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

มองเห็นมุมมองใหม่ พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และปรับตัวเข้ากับ Next Normal ได้ง่ายขึ้น

วิเคราะห์สถานการณ์ของคุณและทำความเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนวิกฤต พร้อมแก้ไขให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 3 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

มองเห็นมุมมองใหม่ พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และปรับตัวเข้ากับ Next Normal ได้ง่ายขึ้น

วิเคราะห์สถานการณ์ของคุณและทำความเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนวิกฤต พร้อมแก้ไขให้ลุล่วงไปได้อย่างรวดเร็ว

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หากคุณสามารถเพิ่ม Adaptive Mindset ในตัวของคุณได้ คุณจะพบว่าความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งที่มาจากภายในตัวของคุณจะเพิ่มมากขึ้น การที่คุณสามารถปรับตัวได้ไม่ได้ช่วยแค่คุณเพียงอย่างเดียว แต่รวมไปถึงหากคุณคือผู้นำทีมที่มีความยืดหยุ่นสูงขึ้น ที่สามารถปรับตัวได้ง่าย คุณจะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและนำพาทีมของคุณที่ตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นปัญหาและวิกฤตได้ดีมากขึ้น วัฒนธรรมที่จะช่วยให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ไวขึ้นและง่ายขึ้นคือวัฒนธรรมที่อนุญาตให้คนแชร์ความคิดและความกังวล ความปลอดภัยด้านในจิตใจเริ่มต้นจากผู้นำของทีมเสมอ และนี่คือสิ่งที่ผู้นำทุกคนสามารถสร้างได้ หวังว่าหลักสูตรนี้จะช่วยในการปรับตัว ไม่ว่าคุณจะเจอสถานการณ์หรือวิกฤตอะไรอยู่ มั่นใจว่าหากคุณทำตามหลักการที่ให้ไปในหลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์นั่น ๆ ได้อย่างแน่นอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถเห็นมุมมองต่าง ๆ พิจารณาทางเลือกต่าง ๆ และปรับตัวเข้ากับ Next Normal ได้ง่ายขึ้น
- ปรับให้เข้ากับ Next Normal ได้ง่ายขึ้นและเครียดน้อยลง
- หยุดความคิด และเห็นความเป็นจริงชัดเจนขึ้นด้วยมุมมองใหม่
- วิเคราะห์สถานการณ์ของคุณและทำความเข้าใจปัจจัยที่ขับเคลื่อนวิกฤต
- ทำนาย Next Normal ได้แม่นยำขึ้นอย่างมั่นใจมากขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้บริหารหรือผู้นำทีมที่ต้องการเครื่องมือในการช่วยแก้ไขปัญหาและวิกฤตที่เจอ
- พนักงานในองค์กรต่าง ๆ ที่อยากปรับตัวให้เข้ากับ Next Normal ได้ง่ายขึ้นและเครียดน้อยลง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที