Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 55 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ศึกษารูปแบบพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ค้นหาแนวทางและสร้างกลยุทธ์ที่จะเอาชนะใจลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างอยู่หมัด

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 55 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ศึกษารูปแบบพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก

ค้นหาแนวทางและสร้างกลยุทธ์ที่จะเอาชนะใจลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างอยู่หมัด

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เมื่อเทียบกับยุคที่ผ่านมา ลูกค้าในยุคดิจิทัลเกิดการเปลี่ยนแปลงเยอะมากกว่าเดิมหลายเท่า รวมถึงมีพฤติกรรมที่แตกต่างจากเดิม หากเราสามารถทราบสาเหตุของพฤติกรรมนั้นได้อย่างลึกซึ้งจึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะนำธุรกิจสู่ความสำเร็จ

หลักสูตร “Digital Customer (ชนะใจลูกค้าในยุคดิจิทัล)” เกิดขึ้นเพื่อตอบโจทย์นี้ ด้วยเนื้อหาที่มุ่งเน้นการสร้างกลยุทธ์เพื่อที่จะตอบสนองความต้องการใหม่ ๆ ของลูกค้าในยุคนี้ พร้อมแนะนำถึงเครื่องมือต่าง ๆ ที่จะสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของลูกค้าได้อย่างถ่องแท้ ซึ่งจะทำให้เราสามารถชนะใจลูกค้าและเป็นที่รักของลูกค้า รวมถึงสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
สามารถสร้างกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัล

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่ต้องการทราบถึงพฤติกรรมของลูกค้าในยุคดิจิทัลและผู้ที่กำลังสร้างกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by toeyongg JP
Default
by Olivia Petjak
E4e1e940 1d30 4cc5 9ea7 79e5562e7021
by Thanunya Sophakanee
Avatar
by Chayanisa K
Default
by อธิภัทร ภัทรมงคลชัย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที