Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ในทุก ๆ วิกฤตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อธุรกิจ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีการรักษาลูกค้าเอาไว้ได้

พร้อมแนวคิด ไอเดียใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้คุณและผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นนั้นสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 45 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ในทุก ๆ วิกฤตที่เกิดขึ้นย่อมส่งผลต่อธุรกิจ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณได้เรียนรู้วิธีการรักษาลูกค้าเอาไว้ได้

พร้อมแนวคิด ไอเดียใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้คุณและผลิตภัณฑ์ที่คิดขึ้นนั้นสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างตรงจุด

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในโลกที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ผันผวน และไม่มีอะไรแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโลกยุคนี้ที่ทุกอย่างมีอันต้องเปลี่ยนผันไปด้วยวิกฤตไวรัสมรณะที่พลิกประวัติศาสตร์มนุษยชาติไปในหลากหลายแง่มุมและมิติ แน่นอนว่ารวมถึงเรื่องเศรษฐกิจโลก ในสถานการณ์ที่ทุกอย่างเปลี่ยน สภาวะเศรษฐวิกฤตถดถอย ลูกค้ามีกำลังซื้อน้อยลงอย่างมาก ไปจนถึงขั้นมีแนวโน้มซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคเป็นศูนย์ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จึงนับเป็นความท้าทายสำคัญของเหล่าผู้ประกอบการในยุคนี้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

MindDoJo เชื่อว่า Customer Centric คือคำตอบที่สำคัญมากในสถานการณ์แบบนี้ และด้วยแนวคิด Customer Centric ที่เชื่อมั่นว่า "ลูกค้าสำคัญ" ก็ถือเป็นกลยุทธ์ที่ตอบโจทย์และเหมาะสมมากในสภาวะวิกฤตนี้

หลักสูตร "Customer Centric" จึงได้รับการคิดค้นขึ้นมาเพื่อเสริมเทคนิคพร้อมวิธีการคิดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าไปพร้อมกับเพิ่มความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นให้กับองค์กรของคุณ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
สามารถคิดไอเดียนวัตกรรมใหม่ ๆ ที่ปรับไปตามความเปลี่ยนแปลงของลูกค้าหลังจากที่เราได้เจอ Covid-19 โปรดักส์และการบริการเราจะปรับเปลี่ยนตามพฤติกรรมลูกค้าที่เปลี่ยนไปเพื่อตอบโจทย์ลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่ต้องการเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป และสามารถคิดไอเดียและพัฒนาไอเดียในการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที