Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 2 นาที

เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และการให้ข้อมูลย้อนกลับ

หลักสูตรที่จะช่วยให้การเป็นวิทยากรของคุณไม่ใช่เรื่องยากและติดขัดอีกต่อไป

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 2 นาที

เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และการให้ข้อมูลย้อนกลับ

หลักสูตรที่จะช่วยให้การเป็นวิทยากรของคุณไม่ใช่เรื่องยากและติดขัดอีกต่อไป

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

42 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ทักษะและวิธีการพัฒนาตัวเองไปสู่การเป็นผู้ส่งสารหรือวิทยากรที่มากความสามารถและใช้เครื่องมือต่าง ๆ ช่วยในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การเป็นวิทยากรไม่ใช่เรื่องยาก คุณไม่จำเป็นที่จะต้องเก่งที่สุดหรือฉลาดที่สุดในห้องนั้น ๆ แต่คุณจะต้องเป็นคนที่สามารถช่วยให้คนอื่นเรียนรู้และพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ได้ และนี่คือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นวิทยากรที่ดีได้ ถ้าหากคุณมีความรู้เฉพาะทาง และคุณอยากจะแปลงความรู้ที่มีอยู่นี้ให้เป็นหลักสูตรที่น่าเรียน หลักสูตรนี้เหมาะกับคุณ โดยในหลักสูตรนี้จะให้ความมั่นใจ แนวทาง และเครื่องมือ ที่จะทำให้ความรู้ของคุณกลายเป็นหลักสูตรที่ผู้เข้าอบรมสามารถเรียนรู้จากคุณได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
- รู้ถึงช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมกับสาร อุปสรรคของการสื่อสาร และวิธีจัดการอย่างเหมาะสม
- เรียนรู้เทคนิคที่ใช้ในการจัดการให้การสื่อสารประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- วิทยากรในสายงานต่าง ๆ
- ผู้ที่ต้องถ่ายทอดทักษะต่าง ๆ ให้บุคคลอื่น
- ผู้ที่มีความสนใจในการเป็นวิทยากร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนรู้คอร์สนี้ไปพร้อมกันได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

26 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

42 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ธาเรศ วงษ์จันทร์หาญ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที