Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 48 นาที

ได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิควิธีการในการคาดการณ์อนาคต

สามารถรับมือทุกอุปสรรค ความท้าทาย ที่ทีมและองค์กรของคุณต้องเจอในอนาคต

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 48 นาที

ได้เรียนรู้เครื่องมือและเทคนิควิธีการในการคาดการณ์อนาคต

สามารถรับมือทุกอุปสรรค ความท้าทาย ที่ทีมและองค์กรของคุณต้องเจอในอนาคต

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คุณอยากรู้หรือไม่ว่าอนาคตของธุรกิจและอุตสาหกรรมจะเป็นอย่างไร ? หากคุณมีความสามารถในการคาดการณ์อนาคตได้แม่นยำ สิ่งนี้จะสามารถช่วยธุรกิจและงานของคุณได้ในทุกมิติ เพราะนักกลยุทธ์ที่เก่งมักจะมีความสามารถในการคาดการณ์อนาคตได้แม่นยำกว่าคนอื่น ๆ สิ่งนี้ไม่ได้สำคัญแค่ในเรื่องธุรกิจแต่ยังสำคัญในทุกส่วนของชีวิตของคุณ หลักสูตรนี้จะแสดงให้คุณเห็นถึงทักษะในการคาดการณ์อนาคตให้แม่นยำมากขึ้นและทำให้เห็นว่าคุณสามารถทำอะไรกับสถานการณ์นั้นได้บ้าง หากอยากรู้ถึงเทคนิคนี้แล้ว หลักสูตรนี้มีคำตอบ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้รู้ถึงเครื่องมือและเทคนิควิธีการในการคาดการณ์อนาคต
- เป็นการเตรียมพร้อมสำหรับทุกอุปสรรค ความท้าทาย ที่ทีมและองค์กรของคุณต้องเจอในอนาคต
- เรียนรู้หลักการพัฒนากลยุทธ์สำหรับอนาคตด้วย Timeline

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงานในองค์กรต่าง ๆ ที่อยากเข้าใจใน Strategic Foresight
- ผู้บริหารที่ต้องการเครื่องมือและเทคนิควิธีการสำหรับช่วยคาดการณ์อนาคตในธุรกิจ
- ผู้ที่ต้องการเครื่องมือและเทคนิควิธีการในการคาดการณ์อนาคต

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานด้านการทำ Strategic Foresight ก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

73 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Data?1544076594
by Nuuiworld Nuuiworld

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที