Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
790 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 55 นาที

เรียนรู้ 5M ของการ Presentation ที่ยืดหยุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยให้การนำเสนอประสบความสำเร็จตามต้องการ

ฝึกทักษะ Active Listening เพื่อให้ตอบคำถามระหว่างการ Presentation ได้อย่างตรงจุดและมั่นใจ

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

790 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 180 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 55 นาที

เรียนรู้ 5M ของการ Presentation ที่ยืดหยุ่นเพื่อเตรียมความพร้อมและช่วยให้การนำเสนอประสบความสำเร็จตามต้องการ

ฝึกทักษะ Active Listening เพื่อให้ตอบคำถามระหว่างการ Presentation ได้อย่างตรงจุดและมั่นใจ

ให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญจาก MindDoJo (Thailand) บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง

ผู้สอน

ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

45 รีวิว

79 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการนำเสนอและตอบคำถามผู้ฟังได้อย่างมั่นใจ ตรงจุด และน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งสามารถเปลี่ยนสถานการณ์การการนำเสนอให้เป็นเชิงบวกหรือให้กลายเป็นความสำเร็จได้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Q&A ที่สำคัญสามารถแปลงสถานการณ์การ Presentation ให้เป็นเชิงบวกหรือให้กลายเป็นความสำเร็จได้ ทักษะ Presentation และทักษะการตอบคำถามที่ดี เป็นธรรมชาตินั้นสำคัญมากโดยเฉพาะในยุค Digital ปัจจุบัน เพราะหากรู้เนื้อหา รู้ประโยชน์ที่อยากจะได้ และเข้าใจผู้ฟัง การทำ Presentation ก็จะสามารถเป็นไปได้ด้วยดีและตอบคำถามผู้ฟังได้อย่างมั่นใจ ตรงจุด และน่าเชื่อถือมากขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจองค์ประกอบสำคัญของการสื่อสาร ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
- รู้ถึงช่องทางการสื่อสารที่มี เหมาะสมกับสาร อุปสรรคของการสื่อสาร และวิธีจัดการอย่างเหมาะสม
- เรียนรู้เทคนิคที่ใช้ในการจัดการให้การสื่อสารประสบความสำเร็จและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคคลหรือพนักงานที่ต้องเตรียม Presentation ให้กับผู้บริหารให้ Buy in โครงการ
- บุคคลทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการทำ Presentation และการเตรียมตอบคำถามอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีทักษะพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ทรงภัทร สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (อ.จี้)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

30 คอร์ส

 • ผู้ก่อตั้งและวิทยากรหลักแห่ง MindDoJo
 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี กับการเป็นที่ปรึกษาและวิทยากรให้องค์กรขนาดใหญ่ ทั้งในอุตสาหกรรม การเงิน ประกัน พลังงาน การสื่อสารโทรคมนาคม องค์กรเภสัชกรรม และองค์กรภาครัฐทั้งในเมืองไทยและธุรกิจเอเชีย
 • ปริญญาโท Master of Management (Dean's List), Innovation Management, College of Management, Mahidol University
 • ปริญญาตรี BSc. Hons. Molecular Cell Biology
MindDoJo (Thailand)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

45 รีวิว

79 คอร์ส

 • บริษัทชั้นนำในการสร้างหลักสูตรการเรียนรู้สำหรับผู้ใหญ่ในประเทศไทยที่มีอัตราการเติบโตสูง
 • พัฒนาบุคลากรด้วยแนวทางที่สนุกสนานและมีพลัง
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที