Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,450 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 37 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาบทเรียน แบบวัดทักษะภาษา Python ที่สนุกไม่น่าเบื่อ บนหลักการของ Interactive & Adaptive Quiz

สอนการใช้ Prompt AI สำหรับเป็นผู้ช่วยคุณในการฝึกปฏิบัติภาษา Python ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง

ฝึกสร้าง Quiz type ชนิดต่าง ๆ แบบ Automation Process

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "Opensource Stat Data Mining" ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining มีประสบการณ์การสอนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากว่า 10 ปี

3,450 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 37 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวทางในการพัฒนาบทเรียน แบบวัดทักษะภาษา Python ที่สนุกไม่น่าเบื่อ บนหลักการของ Interactive & Adaptive Quiz

สอนการใช้ Prompt AI สำหรับเป็นผู้ช่วยคุณในการฝึกปฏิบัติภาษา Python ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง

ฝึกสร้าง Quiz type ชนิดต่าง ๆ แบบ Automation Process

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "Opensource Stat Data Mining" ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining มีประสบการณ์การสอนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากว่า 10 ปี

ผู้สอน

ดร.อมรเทพ ทองชิว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

290 รีวิว

19 คอร์ส

  • นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
  • วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
  • เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining

เรียนรู้การใช้ Prompt AI สำหรับเป็นผู้ช่วยคุณในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติภาษา Python ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้เป็นการสร้าง AI Product ในหัวข้อการพัฒนาระบบการเรียนการสอนให้เป็น Coach สอน Python ส่วนตัว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้ AI ในการสร้างระบบสอนภาษา Python ในรูปแบบ Interactive และ Adaptive ที่สามารถปรับให้เข้ากับระดับความรู้และทักษะของผู้เรียนแต่ละคน ไม่ว่าคุณเป็นใคร หากตั้งใจที่จะพัฒนาสกิลภาษา Python และได้เรียนรู้วิธีการใช้ AI มาเป็นผู้ช่วย ตามเนื้อหาในคอร์สนี้จนจบแล้ว คุณจะรู้สึกสนุกในการรับความรู้ใหม่ ๆ ได้ทุกวัน ฝึกฝนได้เท่าที่ต้องการ และทำให้คุณก้าวไปสู่เป้าหมายในการพัฒนาระดับทักษะการใช้ AI และภาษา Python ได้อย่างแน่นอน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้สนใจการสร้าง AI Product แบบเป็นรูปธรรม
- ผู้ที่อยากพัฒนาทักษะภาษา Python ในทุกระดับ
- คนที่ทำงานด้าน Data ที่ต้องใช้ภาษา Python ในการทำงาน
- ครู อาจารย์ นักศึกษา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้วิธีใช้ AI ในการสร้างระบบสอน Python ที่มีประสิทธิภาพ สนุก ไม่น่าเบื่อ
- พัฒนาทักษะการ Coding Python ระดับมืออาชีพ
- เข้าใจวิธีการนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการเรียนรู้ภาษา Python
- สร้าง Quiz Type วัดทักษะ Python และบทเรียนต่าง ๆ แบบอัตโนมัติด้วย AI
- ได้รับความรู้และ Prompt AI ไปใช้ได้ทันที

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อมรเทพ ทองชิว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

290 รีวิว

19 คอร์ส

  • นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
  • วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
  • เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที