คอร์สแพ็กเกจ พิชิตดาต้าด้วย Python และ Power BI
1614 banner v.3 1. 660x390 1646039290 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b9%e0%b9%80%e0%b8%82%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%a1%e0%b8%b9%e0%b8%a5%e0%b8%94%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%a2 python machine learning web 1646040172 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Python คือ ภาษาโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะถูกออกแบบให้ Code สามารอ่านได้ง่าย และโครงสร้างของภาษาทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจแนวคิดการเขียนโค้ดโดยใช้บรรทัดที่น้อยลงกว่าภาษาอื่นๆ สามาระเขียนได้ตั้งแต่โปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่

ในคอร์สเรียนนี้จะเป็นการนำ "Python" มาใช้ในการจัดการ "Data" ซึ่งมีเนื้อหาหลักได้แก่
- ความรู้เบื้องต้นด้าน Data Science
- การติดตั้ง Python และ Anaconda Jupyter Notebook
- พื้นฐานการใช้ Python เบื้องต้น
- การเปิดไฟล์และเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น Excel, Database, ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือข้อมูลหุ้น
- การจัดเตรียมข้อมูล การเลือก การแปลงข้อมูล 
- การสรุปข้อมูลด้วยค่าสถิติและวิธี Groupby
- การใช้งานสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- การทำ Data Visualization เบื้องต้นด้วย matplotlib, Seaborn และ Interactive Clufflinks 
- ฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย Python
- พื้นฐานการใช้ Machine Learning (Supervised & Unsupervised)
- การใช้คำสั่ง Python สร้าง Model ต่าง ๆ
- เทคนิคการปรับแต่ง ML Model ด้วยการสุ่มและ Grid Search 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- สามารถติดตั้งโปรแกรม Python ไว้ใช้งานได้ 
- สามารถนำเข้าไฟล์ประเภทต่างๆ ด้วย Python ได้ 
- สามารถจัดเตรียมข้อมูลด้วย Python ได้
- สามารถใช้ Python วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐานได้
- สามารถสร้าง Data Visualization ด้วย Python ได้
- สามารถใช้ Machine Learning ด้วย Python ได้
- สามารถตีความ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python ได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- ผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ หรืองานวิจัยข้อมูลในทุกสายอาชีพ
- ผู้ที่สนใจ Data Mining และ Deep Learning Modeling

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบฝึกหัดหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
ดร.อมรเทพ ทองชิว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

257 รีวิว

18 คอร์ส

  • นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
  • วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
  • เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining