Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
5,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 49 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 58 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

Data Scientist นิยมนำ Python ไปใช้สร้างโมเดลอย่างพวก Deep Learning วิเคราะห์ข้อมูลกันเยอะมาก เพราะว่าเขียนง่าย code structure ดูสะอาดตา ใช้เวลาเรียนไม่นานก็ทำได้

คอร์สนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่พื้นฐานของการวิเคราะห์ Data รวมถึงพื้นฐานของการใช้ Python ไปจนถึงคุณสามารถใช้ Machine Learning ได้

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "Opensource Stat Data Mining" ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining มีประสบการณ์การสอนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากว่า 10 ปี

5,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 49 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 58 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

Data Scientist นิยมนำ Python ไปใช้สร้างโมเดลอย่างพวก Deep Learning วิเคราะห์ข้อมูลกันเยอะมาก เพราะว่าเขียนง่าย code structure ดูสะอาดตา ใช้เวลาเรียนไม่นานก็ทำได้

คอร์สนี้จะเป็นการสอนตั้งแต่พื้นฐานของการวิเคราะห์ Data รวมถึงพื้นฐานของการใช้ Python ไปจนถึงคุณสามารถใช้ Machine Learning ได้

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "Opensource Stat Data Mining" ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining มีประสบการณ์การสอนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากว่า 10 ปี

ผู้สอน

ดร.อมรเทพ ทองชิว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

277 รีวิว

19 คอร์ส

  • นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
  • วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
  • เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining

ผู้เรียนจะได้เข้าใจการใช้ภาษา Python และสามารถใช้ในการวิเคราะห์ช้อมูล, สร้าง Data Visualization และใช้ Machine Learning ได้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Python คือ ภาษาโปรแกรมระดับสูงที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย เพราะถูกออกแบบให้ Code สามารอ่านได้ง่าย และโครงสร้างของภาษาทำให้โปรแกรมเมอร์สามารถเข้าใจแนวคิดการเขียนโค้ดโดยใช้บรรทัดที่น้อยลงกว่าภาษาอื่นๆ สามาระเขียนได้ตั้งแต่โปรแกรมเล็กไปจนถึงโปรแกรมขนาดใหญ่

ในคอร์สเรียนนี้จะเป็นการนำ "Python" มาใช้ในการจัดการ "Data" ซึ่งมีเนื้อหาหลักได้แก่
- ความรู้เบื้องต้นด้าน Data Science
- การติดตั้ง Python และ Anaconda Jupyter Notebook
- พื้นฐานการใช้ Python เบื้องต้น
- การเปิดไฟล์และเข้าถึงข้อมูลประเภทต่างๆ เช่น Excel, Database, ข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์ หรือข้อมูลหุ้น
- การจัดเตรียมข้อมูล การเลือก การแปลงข้อมูล 
- การสรุปข้อมูลด้วยค่าสถิติและวิธี Groupby
- การใช้งานสถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
- การทำ Data Visualization เบื้องต้นด้วย matplotlib, Seaborn และ Interactive Clufflinks 
- ฝึกปฏิบัติเทคนิคการจัดการข้อมูลด้วย Python
- พื้นฐานการใช้ Machine Learning (Supervised & Unsupervised)
- การใช้คำสั่ง Python สร้าง Model ต่าง ๆ
- เทคนิคการปรับแต่ง ML Model ด้วยการสุ่มและ Grid Search 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- สามารถติดตั้งโปรแกรม Python ไว้ใช้งานได้ 
- สามารถนำเข้าไฟล์ประเภทต่างๆ ด้วย Python ได้ 
- สามารถจัดเตรียมข้อมูลด้วย Python ได้
- สามารถใช้ Python วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติพื้นฐานได้
- สามารถสร้าง Data Visualization ด้วย Python ได้
- สามารถใช้ Machine Learning ด้วย Python ได้
- สามารถตีความ ผลลัพธ์จากการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Python ได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- ผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ หรืองานวิจัยข้อมูลในทุกสายอาชีพ
- ผู้ที่สนใจ Data Mining และ Deep Learning Modeling

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบฝึกหัดหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อมรเทพ ทองชิว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

277 รีวิว

19 คอร์ส

  • นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
  • วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
  • เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
15
4 ดาว
5
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Default
by อายุภา เงินประกอบ
Default
by ยุทธนา สังข์ทอง
Default
by นาย พงศ์วิทย์ พรมสุวรรณ
Default
by ailada arsai
Default
by เกรียงไกร แซ่ตั้น
Avatar
by Pongwitt Boonyamanee
Default
by PIYATIDA MEESATEAN
Default
by คมกฤช วิเศษคุ้มภัย
Default
by ปรัชญา โคมเดือน
Default
by MTL Murata

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที