Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
6,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 30 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

หลักสูตรที่จะทำให้คุณเลือกหุ้นที่มีมูลค่ากิจการสูง แต่ราคาหุ้นยังถูกอยู่ เพื่อลงทุนต้นทางรับกำไรคำใหญ่

ศึกษาการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย Python ใครรู้ข้อมูลนี้ก่อนได้เปรียบ สามารถ Scan ได้ทั้งตลาด

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "Opensource Stat Data Mining" ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining มีประสบการณ์การสอนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากว่า 10 ปี

6,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 30 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

หลักสูตรที่จะทำให้คุณเลือกหุ้นที่มีมูลค่ากิจการสูง แต่ราคาหุ้นยังถูกอยู่ เพื่อลงทุนต้นทางรับกำไรคำใหญ่

ศึกษาการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย Python ใครรู้ข้อมูลนี้ก่อนได้เปรียบ สามารถ Scan ได้ทั้งตลาด

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "Opensource Stat Data Mining" ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining มีประสบการณ์การสอนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากว่า 10 ปี

ผู้สอน

ดร.อมรเทพ ทองชิว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

241 รีวิว

18 คอร์ส

  • นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
  • วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
  • เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
- ทำความเข้าใจวิธีการดึงข้อมูลหุ้นทุกตัวในตลาด SET ด้วย Python
- การดึงชื่อหุ้นทุกตัวในตลาดหุ้น SET พร้อมวิเคราะห์ผลตอบแทน
- การดึงข้อมูลงบการเงินและสารสนเทศสำคัญของหุ้น SET
- เทคนิคในการจัดเตรียมข้อมูล (Data Preprocess) ให้พร้อมวิเคราะห์ข้อมูล
- ปูพื้นฐานความรู้เรื่อง Value Investing ว่าต้องใช้ข้อมูลใดบ้าง
- การ Scan ค้นหาหุ้นที่มีมูลค่ากิจการสูง แต่ราคายังถูกอยู่ เพื่อลงทุนตั้งแต่ต้น Trend ด้วย Python

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หลักสูตรที่จะทำให้คุณเลือกหุ้นที่มีมูลค่ากิจการสูง แต่ราคาหุ้นยังถูกอยู่ เพื่อลงทุนต้นทางรับกำไรคำใหญ่
- ลดความเสี่ยงในการ Trade เหมาะกับลงทุนและเก็บออมเพื่อให้เติบโตทั้งระยะสั้นและระยะกลางได้อย่างมั่นใจ
- ตัวแบบที่พัฒนาในคอร์สนี้ มีความเป็นเหตุเป็นผลทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science)
- ศึกษาการประเมินมูลค่าหุ้นด้วย Python ใครรู้ข้อมูลนี้ก่อนได้เปรียบ สามารถ Scan ได้ทั้งตลาด
- มี Code Python ให้ทั้งหมดพร้อมใช้กด Run ได้ผลทันที เรียนรู้วิธีการพัฒนาเกณฑ์การคัดเลือกหุ้น VI และการทำ Back test
- เข้าใจหลักการทางวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) และ Machine Learning ในการทำนายหุ้น VI ที่มีแนวโน้มผลตอบแทนสูง ทำนายได้ล่วงหน้า 1 ปี เพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกหุ้น VI ไว้เก็บออมและลงทุน อย่างมั่นใจได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- คอร์สนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Python มาแล้วระดับหนึ่ง
- นักลงทุนทั่วไป
- นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
- ผู้ที่ต้องการวิเคราะห์ข้อมูลหุ้นทั้งตลาด
- ผู้ที่สอนหรือเป็นโค้ชแนะนำการลงทุนหุ้น

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อมรเทพ ทองชิว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

241 รีวิว

18 คอร์ส

  • นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
  • วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
  • เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining
คะแนนเฉลี่ย
2.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by THITIPONG JEN

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที