Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,560 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 35 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 26 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน AI chatGPT เพื่อการออกแบบการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วย AI สำหรับงานทางธุรกิจและการจัดการข้อมูล

Up Level การใช้ AI และแนวคิดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสายอาชีพในอนาคต (Multidisciplinary)

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "Opensource Stat Data Mining" ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining มีประสบการณ์การสอนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากว่า 10 ปี

2,560 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 35 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 26 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เริ่มต้นเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการใช้งาน AI chatGPT เพื่อการออกแบบการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วย AI สำหรับงานทางธุรกิจและการจัดการข้อมูล

Up Level การใช้ AI และแนวคิดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสายอาชีพในอนาคต (Multidisciplinary)

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "Opensource Stat Data Mining" ผู้เชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และ Data Mining มีประสบการณ์การสอนด้านการวิเคราะห์ข้อมูล มากว่า 10 ปี

ผู้สอน

ดร.อมรเทพ ทองชิว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

291 รีวิว

19 คอร์ส

  • นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
  • วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
  • เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้และทำความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ ChatGPT AI ที่เป็นหนึ่งในตัวช่วยการทำงานให้สร้างสรรค์และรวดเร็วขึ้น Up skill การใช้ AI และแนวคิดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสายอาชีพในอนาคต

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
การมี 100 หรือ 1,000 Prompts อยู่กับตัวแต่ไม่เข้าใจวิธีการออกแบบ ChatGPT ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง เราควรใช้แค่ 1-3 Prompts เพื่อ Control ให้ AI ทำตามคำสั่งในงานที่เราต้องการ ไม่จำเป็นต้องจำหรือมี Prompt จำนวนมากมาย หากเราเข้าใจภาษา AI ก็ได้ผลลัพธ์ตรงตามต้องการแบบง่าย ๆ

คอร์สนี้จะสอนหลักการออกแบบ Prompt Structure ซึ่งเป็นศาสตร์การออกแบบวิธีการตั้งคำถามไปยัง ChatGPT รวมถึงการเจรจาให้ AI ทำตามต้องการ เหมาะสำหรับบุคลากรยุค AI และสายงานที่เกี่ยวข้องกับ Data & Coding เพื่อทำงานต่าง ๆ ได้รวดเร็วในพริบตา

เนื้อหาในคอร์สนี้จะมาสร้างทัศนคติที่ถูกต้องในการทำงานร่วมกับ AI อีกด้วย เพราะมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับ AI หลายประเด็น เช่น AI จะมาแย่งงานคน ซึ่งไม่เป็นความจริง แต่ผู้ที่ใช้ AI ช่วยทำงานเป็นต่างหาก ที่ค่าตัวแพง มีบางคนเชื่อทุกคำตอบของ AI ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ควรทำ ที่ถูกต้อง คือ เราต้องเพิ่มพูนพัฒนาความรู้ตัวเองให้สูง เพื่อตรวจสอบผลลัพธ์ของ AI ให้ได้ ว่าถูกต้องหรือไม่ต่างหาก

มาสร้างความเข้าใจการใช้งาน ChatGPT for Business & Data Jobs ได้แล้ววันนี้ กับคอร์ส Mastering Prompt Engineering Design for ChatGPT AI ที่ฉีกแนวสอนแบบ Less is More เน้นสร้างความรู้ ครบ จบ ที่เดียว

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
1. ความรู้เบื้องต้นในการใช้งาน AI ChatGPT สำหรับประเภทงานต่าง ๆ
2. การควบคุมผลลัพธ์ของ ChatGPT ด้วย Prompt Engineering Design
3. การออกแบบการแก้ปัญหาต่าง ๆ ด้วย AI สำหรับงานทางธุรกิจและการจัดการข้อมูล
4. เทคนิคการสร้าง Coding สำหรับสายงาน Data
5. การประยุกต์ใช้ AI ChatGPT ผ่าน Prompt Structure แบบต่าง ๆ

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการเรียนคอร์สนี้
1. ทำความเข้าใจวิธีการใช้เครื่องมือ ChatGPT AI ที่เป็นหนึ่งในตัวช่วยการทำงานให้สร้างสรรค์และทำได้เร็วขึ้น
2. เข้าใจหลักการออกแบบ Prompt Engineering ในการควบคุมผลลัพธ์ให้เป็นไปตามต้องการ
3. ฝึกปฏิบัติตามโครงสร้างต่าง ๆ ของ ChatGPT Prompt ในลักษณะ Practical Guide
4. Up Level / Up skill การใช้ AI และแนวคิดการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสายอาชีพในอนาคต (Multidisciplinary)

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- Data Scientists: ผู้ที่มีความสนใจในการวิเคราะห์ข้อมูลและนำมาใช้ในการตัดสินใจในธุรกิจและสร้างสรรค์โมเดล AI
- Data Analysts: ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างความรู้จากข้อมูลในองค์กร
- นักเขียนและนักบรรณาธิการ: ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการเขียนเนื้อหาเพื่อสร้างสรรค์ผลงานด้วย AI และ ChatGPT
- ผู้บริหารธุรกิจและผู้เขียนแผนธุรกิจ: ท่านที่ต้องการใช้ข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลในการตัดสินใจในธุรกิจ
- นักการตลาดและนักขาย: ผู้ที่ต้องการนำเสนอความคิดและข้อมูลในรูปแบบที่น่าสนใจและน่าติดตาม
- นักเรียนที่สนใจในสายอาชีพเกี่ยวกับ AI, การวิเคราะห์ข้อมูล, และการใช้เทคโนโลยีในการสร้างสรรค์ผลงาน

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.อมรเทพ ทองชิว

4.7 คะแนนเฉลี่ย

291 รีวิว

19 คอร์ส

  • นักวิจัยข้อมูล บริหารโครงการวิจัยขนาดใหญ่ มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และดาต้าไมนิง
  • วิทยากรด้านการวิเคราะห์ข้อมูล สอนมามากกว่า 15 ปี ด้วยภาษา R, Python, RapidMiner หรือ PowerBI Desktop ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง บริษัทเอกชนขนาดใหญ่ และหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ
  • เจ้าของ Facebook Page: Opensource Stat Data Mining
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by JamiezCaster lastname
Default
by สุนิธิ ทรัพย์อดุลชัย
Default
by Modern P
Unnamed
by Sukphakin Buachuen

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที