Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้น ธุรกิจและจิตวิทยาตลาดหุ้น
3,900 บาท 4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 37 นาที

เอกสารประกอบ

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

รู้ถึงเศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้น และธุรกิจ กลไก วัฎจักรและความเชื่อมโยง

เข้าใจจิตวิทยาตลาดหุ้นเกี่ยวพันและใช้ประโยชน์อย่างไร

มีเอกสารประกอบให้ Download

3,900 บาท 4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 14 ชั่วโมง 37 นาที

เอกสารประกอบ

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

รู้ถึงเศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้น และธุรกิจ กลไก วัฎจักรและความเชื่อมโยง

เข้าใจจิตวิทยาตลาดหุ้นเกี่ยวพันและใช้ประโยชน์อย่างไร

มีเอกสารประกอบให้ Download

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

248 รีวิว

51 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ

เศรษฐศาสตร์ ตลาดหุ้น และธุรกิจ กลไก วัฎจักรและความเชื่อมโยง และจิตวิทยาตลาดหุ้นเกี่ยวพันและใช้ประโยชน์อย่างไร
ความเข้าใจเศรษฐศาตร์ที่มีต่อเศรษฐกิจ เชื่อมโยงกับตลาดหุ้นอย่างไร
วงจรเศรษฐกิจกับวงจรธุรกิจเหมือนหรือต่างกันอย่างไร วงจรธุรกิจใดเป็น Leading, Coincident or Lagging
ในแต่ละช่วงวงจรเศรษฐกิจมีอะไรบ่งชี้ที่สำคัญ
วงจรหุ้นรู้ได้อย่างไรว่า Peak จริงจบไปแล้ว หรือ Bottom จริงผ่านไปแล้ว จะใช้เครื่องมือหรือตัวเลขเศรษฐกิจใดช่วย confirm
วงจรของบริษัทบอกจากงบการเงินได้หรือไม่ บอกอย่างไร ดูตรงไหน งบใด
จิตวิทยาตลาดหุ้นเกี่ยวพันกับวงจรเศรษฐกิจ วงจรตลาดหุ้นและวงจรธุรกิจอย่างไร
กราฟ คลื่นทฤษฎี Dow, Elliot Wave และ Candle Stick กับจิตวิทยาตลาดหุ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

248 รีวิว

51 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Photo
by Somnunn sportman
14523141 1387586254592438 6601480516568540570 n
by เฉลิมพล ประกอบสุข
Screen shot 2019 07 29 at 08.20.38
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Untitled 2
by SkillLane Team