Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
VI x Technical เลือกหุ้นด้วยพื้นฐานและการใช้เทคนิคร่วมกัน
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 53 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

วิธีการวิเคราะห์เลือกหุ้นด้วยพื้นฐานและการใช้เทคนิเคิล

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบอันดับต้นของเมืองไทย

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 53 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

วิธีการวิเคราะห์เลือกหุ้นด้วยพื้นฐานและการใช้เทคนิเคิล

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบอันดับต้นของเมืองไทย

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

339 รีวิว

100 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ

VI x Technical เลือกหุ้นด้วยพื้นฐานและการใช้เทคนิคร่วมกัน

ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์เลือกหุ้นด้วยพื้นฐานและการใช้เทคนิเคิล คุณจะได้เรียนรู้ว่าในฐานะนักลงทุนแบบ VI คุณควรดูและสังเกตอะไรเป็นพิเศษในงบการเงินของหุ้นเหล่านี้

เนื้อหาหลักที่สอนในคอร์สนี้
- แนวคิดพื้นฐานการลงทุน
- เทคนิคการใช้ Price Pattern และ Trend Line
- จิตวิทยาตลาดหุ้น พื้นฐาน-เทคนิค
- เทคนิคการประยุกต์ที่ใช้ร่วมวิเคราะห์เพื่อการเลือกหุ้น
- ตัวอย่างการวิเคราะห์หุ้น IVL, CPALL, BEAUTY, CBG
- จุดอ่อนทั้งสองสาย FUNDAMENTAL ANALYSIS และ TECHNICAL ANALYSIS

สอนโดย อาจารย์สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล สุดยอดปรมาจารย์นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งอาจารย์สรรพงศ์จะแนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

339 รีวิว

100 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที