คุณภาพกำไร Quality of Earnings

คุณภาพกำไร Quality of Earnings
สอนโดย
สมขจร (SkillLane)
สมขจร (SkillLane)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์


- อะไรคือคุณภาพกำไรของธุรกิจ

- หลักการพิจารณาเกี่ยวกับคุณภาพกำไร

- คุณภาพกำไรกับการเติบโตระยะยาว เกี่ยวข้องและสัมพันธ์กันอย่างไร

- คุณภาพกำไร สินทรัพย์แบบใด หรือสินทรัพย์อะไรที่เป็นตัวบ่งชี้คุญภาพกำไรของธุรกิจ โครงสร้างทุนบ่งบอกคุณภาพกำไรได้อย่างใด

- งบการเงินกับคุณภาพกำไร

- การวัดคุณภาพกำไร อัตราส่วนที่ใช้วัดและอัตราส่วนที่สำคัญ


ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ


ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้


ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน


อ่านทั้งหมด
ซ่อน
ห้องสนทนา

กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา

Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
เราขอมอบส่วนลด 300 บาท
สำหรับการซื้อคอร์สออนไลน์ครั้งแรก