Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
แกะงบการเงินหุ้นร้อน
4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 12 ชั่วโมง 23 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนโดยอาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

นำงบการเงินจริงมาศึกษาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆ ตามมา เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่า อะไรคือสาเหตุ งบบอกล่วงหน้าหรือไม่

มีเอกสารประกอบให้ Download

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 37 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 12 ชั่วโมง 23 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนโดยอาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย

นำงบการเงินจริงมาศึกษาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆ ตามมา เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่า อะไรคือสาเหตุ งบบอกล่วงหน้าหรือไม่

มีเอกสารประกอบให้ Download

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

339 รีวิว

100 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ

นำงบการเงินจริงมาศึกษาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆ ตามมา เพื่อให้ตัดสินใจเลือกซื้อหุ้นได้ไม่พลาด


เนื้อหาคอร์สเรียน

-นำงบการเงินจริงมาศึกษาก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องราวต่างๆ ตามมา เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่า อะไรคือสาเหตุ งบบอกล่วงหน้าหรือไม่ ถ้าบอกนักลงทุน บอกตรงไหน อย่างไร
-รายงานผู้สอบบัญชีของแต่ละบริษัทบอกช้ากว่าปัญหาจะเกิดเพราะอะไร และรายงานของผู้สอบบัญชีมีข้อสังเกตใดหรือไม่ที่ส่งสัญญาณเล็กมาให้เรา
-การพิจารณาว่าราคาหุ้นกิจการใดขึ้นจริงขึ้นเทียม หุ้นที่ราคากราฟขึ้นลงทรงภูเขา มักมีลักณะงบการเงิน ข่าว อย่างไรบ้าง

ประวัติวิทยากร
อาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้แนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

339 รีวิว

100 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ชาลี วงศ์เสริมสิน
Default
by พัสกร โอเอี่ยมสุวรรณ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที