Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
วิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุน - กลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม โทรคมนาคม
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 22 นาที

เรียนรู้การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม โทรคมนาคม

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล สุดยอดนักแกะงบอันดับต้นของเมืองไทย

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 22 นาที

เรียนรู้การวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม โทรคมนาคม

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล สุดยอดนักแกะงบอันดับต้นของเมืองไทย

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

342 รีวิว

103 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ

เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม โทรคมนาคม พร้อมตัวอย่างการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดของหุ้นในกลุ่มนี้ เพื่อให้การลงทุนในตลาดหุ้นประสบความสำเร็จอย่างมั่นคง

ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาล โรงแรม โทรคมนาคม ที่ช่วยให้การลงทุนในตลาดทุนของคุณนั้นมั่นคงและประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาที่สอนในคอร์สนี้
1. วิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุน กลุ่มโรงพยาบาล
2. วิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุน กลุ่มโรงแรม
3. วิเคราะห์งบกระแสเงินสดเพื่อการลงทุน กลุ่มโทรคมนาคม

สอนโดย อาจารย์สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล สุดยอดปรมาจารย์นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งอาจารย์สรรพงศ์จะแนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

342 รีวิว

103 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที