Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 58 นาที

เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ง่ายจากการอ่านหนังสือ ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "HappyReading" เป็น Ghost writer และมีผลงานด้านการเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 27 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 58 นาที

เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ง่ายจากการอ่านหนังสือ ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "HappyReading" เป็น Ghost writer และมีผลงานด้านการเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม

ผู้สอน

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้รู้เทคนิคการสร้างหนังสือเสียงขายง่ายๆ ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว

คอร์ส "สร้างหนังสือเสียงขายง่ายๆ ได้ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว" จะทำให้ผู้เรียนทุกท่านได้เรียนรู้วิธีการสร้างหนังสือเสียงขายง่ายๆ ด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เรียนรู้เทคนิควิธีการลงขายหนังสือเสียงทาง Website ต่างๆ
2. เรียนรู้เทคนิควิธีการสร้างหนังสือเสียงด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียว
3. เรียนรู้วิธีการสร้างปกหนังสือเสียงด้วย 5 ขั้นตอนง่ายๆ
4. เรียนรู้ขั้นตอนการสร้างรายได้จากการอ่านหนังสือให้ทาง Writer2happy
5. เรียนรู้วิธีการแปลงไฟล์เสียงเป็น MP3 หรือ MP4
6. เรียนรู้วิธีการสร้างรายได้แบบ Active Income และ Passive Income จากการทำหนังสือเสียง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
มีความรู้ง่ายๆ เพียงแค่รู้วิธีการ Download Application มาใช้งานเป็น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที