Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 199 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 24 นาที

วิธีกำจัดจุดอ่อนในการเขียนบทความ

สอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน และการขาย

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "HappyReading" เป็น Ghost writer และมีผลงานด้านการเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม

2,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 199 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 8 ชั่วโมง 24 นาที

วิธีกำจัดจุดอ่อนในการเขียนบทความ

สอนโดยผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการสอน และการขาย

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "HappyReading" เป็น Ghost writer และมีผลงานด้านการเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม

ผู้สอน

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ผู้ที่เรียนในคอร์สนี้จะได้เรียนรู้วิธีการเขียนบทความ และการกำจัดจุดอ่อนในการเขียนบทความ 8 ด้านที่สำคัญ คือ
1. เรียนรู้วิธีการพัฒนา และการกำจัดจุดอ่อนในงานเขียนของคุณ
2. เรียนรู้ 20 วิธี ค้นหาไอเดียดีๆ ในการเขียนบทความ
3. เรียนรู้วิธีการเขียนรีวิวสินค้าแบบมืออาชีพ
4. เรียนรู้เทคนิควิธีที่ทำให้งานเขียนของคุณดีขึ้น
5. เรียนรู้นิสัย 10 ข้อที่นักเขียนควรมี
6. เรียนรู้ตัวอย่างงานเขียนเรื่องที่ส่งเข้ามา
7. เรียนรู้การใช้คำ และประโยคในการเขียน
8. เรียนรู้การตรวจสอบคำผิดโดยใช้หนังสือคลังคำ และโปรแกรมฟรี

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เมื่อได้เรียนรู้ทุกหัวข้อ การันตีได้เลยว่าจะทำให้งานเขียนของคุณดีขึ้นได้อย่างแน่นอน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่ต้องการพัฒนางานเขียนของตัวเองให้ดีขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียน ก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที