Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

ถ้าต้องการเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องไม่พลาดคอร์สนี้

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็เรียนได้

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

ถ้าต้องการเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องไม่พลาดคอร์สนี้

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็เรียนได้

ผู้สอน

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

58 รีวิว

51 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เชิญชวนนักเขียนมาฝึกเป็นนักพิสูจน์อักษร เรียนรู้การใช้คำ และประโยค ที่ทำให้งานเขียนของเราดีขึ้น น่าอ่านมากยิ่งขึ้น
ถ้าต้องการเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องไม่พลาดคอร์สนี้ เพราะ "งานเขียนที่ดีที่สุด อยู่ในงานชิ้นต่อไปเสมอ"

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เรียนรู้เทคนิคการใช้หนังสือคลังคำ ซึ่งถือเป็นคู่มือประจำบรรณาธิการ และนักพิสูจน์อักษร
2. เรียนรู้วิธีการตรวจสอบคำที่ใช้ในการเขียน
3. เรียนรู้การใช้คำ และประโยค ที่ทำให้งานเขียนของเราดีขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ทุกท่านที่ต้องการทำให้งานเขียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ใคร ๆ ก็สามารถเรียนได้ เพราะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

58 รีวิว

51 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com
คะแนนเฉลี่ย
3.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by PAKKAWADEE CHIEWCHARAT

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที