Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

ถ้าต้องการเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องไม่พลาดคอร์สนี้

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็เรียนได้

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

ถ้าต้องการเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องไม่พลาดคอร์สนี้

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็เรียนได้

ผู้สอน

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เชิญชวนนักเขียนมาฝึกเป็นนักพิสูจน์อักษร เรียนรู้การใช้คำ และประโยค ที่ทำให้งานเขียนของเราดีขึ้น น่าอ่านมากยิ่งขึ้น
ถ้าต้องการเป็นนักเขียนที่มีผลงานเขียนดีขึ้นเรื่อยๆ ต้องไม่พลาดคอร์สนี้ เพราะ "งานเขียนที่ดีที่สุด อยู่ในงานชิ้นต่อไปเสมอ"

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เรียนรู้เทคนิคการใช้หนังสือคลังคำ ซึ่งถือเป็นคู่มือประจำบรรณาธิการ และนักพิสูจน์อักษร
2. เรียนรู้วิธีการตรวจสอบคำที่ใช้ในการเขียน
3. เรียนรู้การใช้คำ และประโยค ที่ทำให้งานเขียนของเราดีขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ทุกท่านที่ต้องการทำให้งานเขียนมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ใคร ๆ ก็สามารถเรียนได้ เพราะเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานเบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com
คะแนนเฉลี่ย
3.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
3
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by อรรัมภา พชรสิริ
บทเรียนเป็นแบบพื้นฐานมาก ไม่มีเทคนิคพิเศษใดๆมาแนะนำ เป็นคนทำงานแล้ว เน้นการประยุกต์ใช้ อยากให้มีตัวอย่างจากผลงานจริงๆมาเพิ่มเติม จะได้เห็นภาพมากขึ้น โดยรวมแล้วอาจารย์สอนเข้าใจคะ
Avatar
by Ben Tha
เนื้อหาโอเค ชั่วโมงน้อย แต่ดันมีบทซ้ำเนื้อหาซ้ำเยอะ และหน้าจอของครูไม่ค่อย Professional มีเสียงแจ้งเตือนไลน์ในคอมของครูด้วย ถือว่าราคาสูงไปมากเมื่อเทียบกับคุณภาพ
Default
by PAKKAWADEE CHIEWCHARAT

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที