Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 23 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ทำความเข้าใจใน "ลีน (Lean)" สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนเทคนิครู้จุดโฟกัสกับงาน ลดต้นทุน กำจัดสิ่งที่ไม่ใช่ในธุรกิจ และเพิ่มกำไร

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 18 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 23 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ทำความเข้าใจใน "ลีน (Lean)" สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนเทคนิครู้จุดโฟกัสกับงาน ลดต้นทุน กำจัดสิ่งที่ไม่ใช่ในธุรกิจ และเพิ่มกำไร

ผู้สอน

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

24 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การผลิต คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ
 • ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ไคเซ็น
 • และยังมีผลงานเขียนหนังสือมากมายด้านการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เพราะโลกธุรกิจที่ไปไวพร้อมกับต้นทุนที่เพิ่มมากขึ้น การรักษากำไรให้พอหล่อเลี้ยงธุรกิจจึงเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจใน "ลีน (Lean)" ซึ่งเป็นกระบวนการที่ถูกออกแบบมาเพื่อทำให้ต้นทุนลดลง และเพิ่มกำไรให้ธุรกิจ กำจัดสิ่งที่ไม่ใช่ในธุรกิจออกไป แล้วมาโฟกัสกับงานที่สร้างคุณค่าให้กับธุรกิจ

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
1. ความหมายแนวคิดแบบลีน (Lean)
2. ความแตกต่างการผลิตแบบดั้งเดิมและการผลิตแบบลีน
หลักการที่ 1 Value
3. คุณค่าที่ลูกค้าต้องการ
หลักการที่ 2 Value Stream
4. การวาดสายธารคุณค่า Value Stream Mapping (Current State)
หลักการที่ 3 Flow
5. ทฤษฎีข้อจำกัด (Theory of Constraints: TOC)
6. การออกแบบ Layout
หลักการที่ 4 Pull
7. การวาดสายธารคุณค่า Value Stream Mapping ในอนาคต (Future State)
หลักการที่ 5 Perfection
8. ความสูญเปล่า 8 ประการ (Wastes)
9. แนวทางการลดความสูญเปล่า 8 ประการ (8 Wastes)
10. การจำแนกประเภทของงาน VA/NVA/NNVA
11. หลักการ ECRS
12. การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรอย่างรวดเร็ว Quick Changeover (SMED)
13. การเขียน A3 Report

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนหรือไม่
สำหรับคอร์สนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

33 รีวิว

24 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การผลิต คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ
 • ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ไคเซ็น
 • และยังมีผลงานเขียนหนังสือมากมายด้านการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ธนารัตน์ จำปาโชค
Default
by Somsak Khongdee

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที