Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 49 นาที

สูตรสร้างความสุขและความสำเร็จให้แก่ตัวเองด้วย NLP Model

ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของตัวเองคืออะไร และวิธีจัดการสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวเองมีความสุข

สอนโดย อ.วิชัย ปีติเจริญธรรม วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

สอนโดย อ.ภูมภัสส์ รุ่งราษี เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทีม ให้บุคคลทั่วไป

2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 49 นาที

สูตรสร้างความสุขและความสำเร็จให้แก่ตัวเองด้วย NLP Model

ได้รู้จักตัวเองมากขึ้น รู้ว่าความสุขที่แท้จริงของตัวเองคืออะไร และวิธีจัดการสิ่งต่างๆเพื่อให้ตัวเองมีความสุข

สอนโดย อ.วิชัย ปีติเจริญธรรม วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

สอนโดย อ.ภูมภัสส์ รุ่งราษี เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทีม ให้บุคคลทั่วไป

ผู้สอน

วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.6 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

30 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ
ภูมภัสส์ รุ่งราษี

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

2 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทีม การบริหาร และความรู้การเงินการลงทุนมากกว่า 7 รุ่น มากกว่า 500 คน
  • วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช บรรยายให้บริษัทชั้นนำของประเทศไทย

หากคุณรู้สึกไม่ค่อยมีความสุข ไม่รู้ว่าความสุข ความสำเร็จที่แท้จริงของคุณคืออะไร รู้สึกจิตใจบอบช้ำจากปัญหาต่าง ๆ แต่ไม่รู้วิธีบำบัดเยียวยาจิตใจให้ดีขึ้น

คอร์ส สูตรแห่งความสุข ความสำเร็จด้วย NLP Model สำหรับเจ้าของธุรกิจ จะช่วยคุณค้นหานิยามความสุข ความสำเร็จของคุณ และจะสอนวิธีการบำบัดเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำ, บอกเทคนิคการแยกแยะ, การบริหารจัดการเสียงในหัว, บอกวิธีเพิ่มความสุข และวิธีพัฒนาด้านต่าง ๆ ในชีวิตคุณ

เนื้อหาภายในคอร์ส
- สูตรสร้างความสุขและความสำเร็จด้วย NLP Model
- ความสุขความสำเร็จที่แท้จริงของคุณคืออะไร?
- เทคนิคการบำบัดการเยียวยาจิตใจที่บอบช้ำด้วย NLP
- เทคนิคการแยกแยะ, เทคนิคการ Modeling เพื่อถอดแบบความสำเร็จ
- การบริหารจัดการเสียงในหัวของคุณ
- เพิ่มความสุขและความสำเร็จด้วย การให้เกียรติคำพูด และภาวะผู้นำ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- ปลดล็อค ความเข้าใจผิดในตัวเองเพื่อมีพลัง
- ลดความขัดแย้งกับคนในครอบครัว
- ปรับใช้เทคนิค NLP Distinction กับชีวิตปัจจุบัน
- ดึงศักยภาพจากจิตใต้สำนึก
- หลีกเลี่ยงการสื่อสารผิดที่ทำให้ชีวิตพังทลาย

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้ 
- ผู้ที่ต้องการยกระดับความเป็นผู้นำในองค์กร
- ผู้ที่ต้องการยกระดับผลงาน
- ผู้ที่มีงานมาก มีความเครียดสูง
- ผู้ที่ต้องการเข้าใจเจ้านาย
- ผู้ที่ต้องการให้ลูกน้องเคารพศรัทธา
- ผู้ที่ต้องการยกระดับ ผลลัพธ์งานและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.6 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

30 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ
ภูมภัสส์ รุ่งราษี

4.5 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

2 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ สร้างทีม การบริหาร และความรู้การเงินการลงทุนมากกว่า 7 รุ่น มากกว่า 500 คน
  • วิทยากร ที่ปรึกษา โค้ช บรรยายให้บริษัทชั้นนำของประเทศไทย
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Senseofbeautyfnqmedia 116
by Thaksaphon Michuea

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที