Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 22 นาที

เรียนเทคนิคพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานกว่า 35 ข้อ

เรียนได้ทุกตำแหน่งงาน สามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

เรียนกับวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 39 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 22 นาที

เรียนเทคนิคพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานกว่า 35 ข้อ

เรียนได้ทุกตำแหน่งงาน สามารถประยุกต์ใช้ได้ทันที

เรียนกับวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

ผู้สอน

วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.5 คะแนนเฉลี่ย

59 รีวิว

30 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการปรับทัศนคติและพฤติกรรม เพื่อช่วยยกระดับผลงานเพื่อให้ทีมบรรลุเป้าหมาย องค์กรเติบโตก้าวหน้า

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากประสบความสำเร็จ อยากมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน แต่ยังไม่รู้จะเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างไร เพราะในความจริงแล้ว ผู้ที่ประสบความสำเร็จจะมีความแตกต่างโดดเด่นจากคนทำงานทั่วๆ ไป คอร์สนี้จะช่วยคุณถอดแบบทัศนคติ พฤติกรรมต่างๆ สรุปออกมาเป็นเคล็ดลับกว่า 35 ข้อ ที่จะมีส่วนช่วยให้คุณได้เงินเดือนสูงขึ้น เลื่อนตำแหน่งเร็วขึ้น เป็นที่ชื่นชมของหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน และขับเคลื่อนให้องค์กรเจริญเติบโตขึ้นอย่างน่าพึงพอใจ

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
1. อยากเติบโตก้าวหน้า คุณต้องกล้าเปลี่ยน!
2. นิสัยทำงานเกินเงินเดือน, เป็นผู้ให้, เป็นนักแก้ปัญหา, มีความกล้าหาญ อดทน
3. มาก่อนเวลา, วางแผนทุกวัน, จัดลำดับงาน, ทำงานเร็ว, เป็นแบบอย่างที่ดี, มีวินัย
4. รักงาน, มุ่งมั่นทุ่มเท, พัฒนาตนเอง, มีจุดมุ่งหมาย, ใช้ชีวิตพอเพียง, อย่าเยอะ
5. อย่ามโน, อย่านอยด์, อย่าอคติ, อย่านินทา, อย่าปิดกั้นตนเอง, อย่ารับปากง่ายๆ
6. คิดอย่างไร จึงจะก้าวหน้า, ไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบ, ทำงานหนักอย่างฉลาด, ไม่ปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- สามารถเปลี่ยน “Mindset”, ทัศนคติ และพฤติกรรมของพนักงานใหม่หมดทั้งองค์กร
- ช่วยยกระดับผลงาน และการทำงานเป็นทีมให้บรรลุเป้าหมาย
- สามารถสร้างผู้นำทุกระดับชั้นในองค์กรคุณผ่านคอร์สนี้
- สามารถช่วยสร้างพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของบุคลากรใหม่ในองค์กรคุณ
- สามารถทำให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้ามั่นคงเพราะมีบุคลากรที่มีคุณภาพทั่วทั้งองค์กร   

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- พนักงานทุกคนในองค์กรที่ต้องการเติบโตก้าวหน้า ในสายงานอาชีพของตนเอง
- ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานเอกชนผู้ที่ต้องการความสำเร็จในงานและชีวิต
- พนักงานขาย, พนักงานบริการ, พนักงานโรงงาน ฯลฯ
- ฝ่ายบุคคล, ฝ่ายฝึกอบรม, ฝ่ายผลิต, ฝ่ายจัดส่ง, ฝ่ายโรงงาน, ฝ่ายบัญชี-การเงิน-ธุรการ ฯลฯ
- เจ้าของธุรกิจ และผู้บริหารตลอดจนผู้ที่ต้องการก้าวกระโดดในงานและชีวิตอย่างแท้จริง 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.5 คะแนนเฉลี่ย

59 รีวิว

30 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20200323 139306 1f3tzmv?1584916073
by Yaowapa Ponweang

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที