Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

พัฒนา Mindset ทุกคนในองค์กรให้กล้ารับความท้าทายใหม่ๆ

เสริมสร้างแนวความคิด กรอบความเชื่อและพัฒนาทัศนคติแห่งความเป็นไปได้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม ไม่รอคอยความสมบูรณ์แบบ ไม่เรียกร้องแต่ผลตอบแทนและลงมือทำงานในเชิงรุก

เรียนรู้กับวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 5 นาที

พัฒนา Mindset ทุกคนในองค์กรให้กล้ารับความท้าทายใหม่ๆ

เสริมสร้างแนวความคิด กรอบความเชื่อและพัฒนาทัศนคติแห่งความเป็นไปได้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม

กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม ไม่รอคอยความสมบูรณ์แบบ ไม่เรียกร้องแต่ผลตอบแทนและลงมือทำงานในเชิงรุก

เรียนรู้กับวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

ผู้สอน

วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.6 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

30 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ

เนื้อหาหลักของคอร์สนี้
1. Growth Mindset : กุญแจสู่ความสำเร็จที่ทุกคนต้องรู้ !
2. ถ้าคิดว่าคุณทำได้ คุณจะทำได้ ! : แก่นหลักของ Growth Mindset
3. เรียนรู้และเติบโตจากความพยายามและความล้มเหลวเสมอ
4. แก่นความเชื่อที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ : You Can Do it !
5. เรื่องราวของผู้สำเร็จจากการมี Growth Mindset
6. ทำทั้ง ๆ ที่กลัว : Growth Mindset ไม่กลัวล้มเหลว
7. มองความท้าทายเป็นเรื่องน่าตื่นเต้น น่าทดลองทำ
8. เมื่อเจอปัญหาและอุปสรรคจะไม่ยอมแพ้ถอดใจง่าย
9. ให้ความสำคัญกับความพยายามมากกว่าความสำเร็จ
10. ไม่รอความสมบูรณ์แบบ จับแก่นหลักแล้วลงมือทำทันที
11. ความผิดพลาดคือบทเรียนให้เติบโตเพื่อป้องกันแก้ไข
12. งานยากและปัญหาคือ โอกาส แนวคิดของคนที่มี Growth Mindset

ใครควรเรียนคอร์สนี้
1. พนักงานที่อยู่มานาน กลัวการเปลี่ยนแปลงและไม่พัฒนาตนเอง
2. ทีมงานทุกคนที่คิดแบบเดิมๆ เฉื่อยชา ไม่ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
3. ทีมขายที่คิดลบ ทีมบริการที่เบื่องาน ทีมผลิตที่ท้อแท้ ไม่สู้งานหนัก
4. ผู้ที่ขาดไฟและจิตใจท้อแท้ มีความคิดอยู่ในกรอบแคบๆ ไม่พัฒนา

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
1. เพื่อพัฒนา Mindset ทุกคนในองค์กรให้กล้ารับความท้าทายใหม่ๆ
2. เพื่อเสริมสร้างแนวความคิด กรอบความเชื่อและพัฒนาทัศนคติแห่งความเป็นไปได้ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและเติบโตสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม
3. ทำให้กล้าทดลองสิ่งใหม่ๆ มีความขยันหมั่นเพียรพยายาม ไม่รอคอยความสมบูรณ์แบบ ไม่เรียกร้องแต่ผลตอบแทนและลงมือทำงานในเชิงรุก

ผู้สอน
อาจารย์วิชัย ปีติเจริญธรรม
ประวัติผู้สอน : เป็นวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจ ให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง เช่น โรงแรมโอเรียลเต็ล สายการบินบางกอกแอร์เวย์ AIS TRUE DTAC รพ.กรุงเทพ เดอะพิซซ่าคอมปะนี ผ่าน หลักสูตรด้านการพัฒนาผู้นำ การขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทัศนคติเชิงบวก

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.6 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

30 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ
คะแนนเฉลี่ย
2.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Bunnasorn lastname
เนื้อหาคอร์สและเวลาที่ใช้เรียนของคอร์ส ดูไม่สมกับราคาที่จ่ายเท่าไหร่ครับ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที