Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 15 นาที

พบกับเทคนิคการเจรจาต่อรองพร้อมจูงใจคนอย่างถูกวิธี

เรียนจบสามารถโน้มน้าวจูงใจคู่สนทนาให้เห็นด้วยและคล้อยตาม เพื่อ win : win ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

เรียนกับวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 31 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 15 นาที

พบกับเทคนิคการเจรจาต่อรองพร้อมจูงใจคนอย่างถูกวิธี

เรียนจบสามารถโน้มน้าวจูงใจคู่สนทนาให้เห็นด้วยและคล้อยตาม เพื่อ win : win ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย

เรียนกับวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

ผู้สอน

วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.5 คะแนนเฉลี่ย

59 รีวิว

30 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการเพิ่มศักยภาพในการพูด การเจรจาต่อรองเพื่อการจูงใจคนและสร้างความสำเร็จในธุรกิจอย่างสูงสุด

"ปากเป็นเอก เลขเป็นโท" คือคำกล่าวที่เราได้ยินกันมาอย่างยาวนาน แต่เราเคยคิดไหมว่าคำกล่าวนี้ตรงกับชีวิตจริงแค่ไหน? จะเป็นอย่างไรหากเรามีความรู้ มีทักษะดีๆ มากมาย แต่สื่อสารไม่เป็น พูดอธิบายให้ผู้อื่นเข้าใจไม่ได้? หากมองในมุมของการทำธุรกิจ เมื่อเราพูดโน้มน้าว สร้างแรงจูงใจ หรือเจรจาต่อรองไม่เป็น ก็คงต้องตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบอยู่เรื่อยไป จะดีแค่ไหนหากเราสามารถใช้คำพูดเป็นเครื่องมือในการสร้างความสำเร็จให้ธุรกิจของเรา คอร์สออนไลน์นี้จะพาคุณไปเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์ในการเป็นนักพูดเพื่อจูงใจ สร้างแรงบันดาลใจให้คนที่ทำงานด้วย ตลอดจนเป็นนักเจรจาต่อรองที่ดีตามหลักจิตวิทยาและนำไปประยุกต์ใช้ตามสถานการณ์ ตามกลุ่มผู้ฟัง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ทั้งสองฝ่าย ให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
- ทักษะเจรจาต่อรองมีประโยชน์อย่างไร ?
- การเจรจาต่อรองคืออะไร
- ลักษณะของการเจรจาต่อรองที่ดี
- หลักการและความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเจรจาต่อรอง
- ความเข้าใจที่ผิดพลาดเกี่ยวกับการเจรจาต่อรองและวิธีแก้ไข
- ปฏิกิริยาและทัศนคติของนักเจรจาต่อรองที่ดีที่มีต่อความขัดแย้ง
- คุณลักษณะของนักเจรจาต่อรองที่ประสบความสำเร็จ
- ยุทธวิธีและจิตวิทยาในการเจรจาต่อรอง 15 วิธี, สไตล์และรูปแบบการเจรจาต่อรอง
- ขั้นตอน เทคนิคและข้อควรระวังในการเจรจาต่อรอง
- วิธีเจรจาต่อรองและจูงใจคนประเภทต่างๆ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เพื่อสามารถโน้มน้าวจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เห็นด้วยกับข้อเสนอและเกิดข้อตกลงที่เป็น ประโยชน์กันทั้งสองฝ่าย แบบ win : win
- รู้ถึงจิตวิทยาและยุทธวิธีเจรจาต่อรองแบบต่างๆ เพื่อรู้เท่าทันคู่เจรจา และสามารถรับมือได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
- สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเจรจาต่อรองในรูปแบบต่างๆ ในภาคสนามในงานและชีวิตได้ประสบความสำเร็จ

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของธุรกิจ, ผู้บริหาร, ผู้จัดการ, หัวหน้าฝ่ายต่างๆ ฯลฯ
- ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายการเงิน-บัญชี, ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ฯลฯ
- ผู้ที่ต้องการโน้มน้าวจูงใจอีกฝ่ายหนึ่งให้เห็นด้วยและคล้อยตาม เพื่อ win : win ด้วยกันทั้ง 2 ฝ่าย
- ผู้ที่ต้องการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและนำเสนอโครงการต่างๆ ให้ประสบความสำเร็จ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.5 คะแนนเฉลี่ย

59 รีวิว

30 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Pimchanok Lerttaweepornkul
Default
by Napat Lertjarad
Default
by สุทธิศักดิ์ ศรีหอม
Default
by วารุณี พจน์เสรีวัฒน์
Avatar
by Kanapat Greenigorn
Avatar
by Souvanthone Dalavong
9
Open uri20201022 26 1c56vym?1603359630
by Worawich Rattanasirivilai
ฟังง่าย เข้าใจง่าย
Default
by วรรธนะ หล่อเข็มทรัพย์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที