Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
2,000 บาท 2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 28 นาที

เรียนรู้กลยุทธ์สร้างทีม เพื่อทีมที่แข็งแกร่ง สามัคคี

ปลดปล่อยศักยภาพของทีมเวิร์คสู่เป้าหมาย

เรียนกับวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

2,000 บาท 2,900 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 28 นาที

เรียนรู้กลยุทธ์สร้างทีม เพื่อทีมที่แข็งแกร่ง สามัคคี

ปลดปล่อยศักยภาพของทีมเวิร์คสู่เป้าหมาย

เรียนกับวิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง

ผู้สอน

วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

19 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ

หลายคนอาจสงสัยว่าการทำงานเป็นทีมมีความสำคัญอย่างไร? หากเราต้องการบรรลุเป้าหมายสำคัญขององค์กร การทำงานเพียงลำพังอาจไม่ใช่คำตอบ แต่การสร้างทีมที่มีประสิทธิภาพและทำงานสอดประสานกันอย่างราบรื่นนั้นอาจะไม่ใช่เรื่องง่ายไปซะทีเดียว เนื่องจากแต่ละคนมีความคิด การศึกษา วัฒนธรรม ค่านิยมที่ต่างกัน คอร์สออนไลน์นี้จึงเป็นคำตอบสำหรับผู้นำที่ต้องการสร้างบรรยากาศการทำงานแบบ teamwork และสามารถดึงเอาศักยภาพของสมาชิกแต่ละคนออกมาให้ได้มากที่สุด เพราะหากเราไม่สามารถสร้างทีมที่ดี เราก็คงไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่น่าพอใจได้

เนื้อหาหลักภายในคอร์ส
- กลยุทธ์สร้างทีมสู่ความสำเร็จ สำคัญต่อคุณและองค์กร
- หลักการและแนวคิดในการสร้างทีมเวิร์ค ที่สำคัญมาก
- กลยุทธ์สร้างทีมเวิร์คแบบต่างๆ 
- เสาแก่นหลักของทีมเวิร์ค, การสร้างความแข็งแกร่งให้ทีมเวิร์ค
- การสร้างสายสัมพันธ์ของทีมเวิร์ค, การสร้างสมาชิกที่ยอดเยี่ยม
- การสร้างผู้นำที่มีความสามารถ, สร้างทีมแบบห่านป่าอคาเดมี่
- สร้างทีมด้วยวิสัยทัศน์ร่วมกัน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ได้เรียนรู้เทคนิคการสร้างทีมเพื่อสร้างผลลัพธ์ในระดับสูง
- ได้เห็นคุณค่าของการสร้างทีมที่มีความสำคัญต่อทุกองค์กร
- พัฒนาผู้นำทีมในระดับต่างๆ ให้สามารถปลดปล่อยศักยภาพของทีมเวิร์คสู่เป้าหมายได้ 

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของกิจการ
- ผู้บริหารระดับสูง
- ผู้จัดการ
- หัวหน้างาน
- ผู้นำทีม

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิชัย ปีติเจริญธรรม

4.6 คะแนนเฉลี่ย

17 รีวิว

19 คอร์ส

  • วิทยากรผู้สร้างแรงบันดาลใจให้บุคลากรในองค์กรชั้นนำระดับประเทศหลายร้อยแห่ง
  • ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรด้านการขาย การบริการ การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก ฯลฯ
  • ที่ปรึกษาพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาระบบงานให้กับองค์กรชั้นนำ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้