Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 16 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้ 5 องค์ประกอบการทำงาน Collaboration ที่สำคัญต่อการทำงานในโลกยุคใหม่

นำแนวทางฝึกฝนทักษะในการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพและมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี

สอนโดย อ. เวย์ เวสารัช โทณผลิน Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลส่วนบุคคลและการสร้างการร่วมมือร่วมใจภายในทีม

1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 16 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้ 5 องค์ประกอบการทำงาน Collaboration ที่สำคัญต่อการทำงานในโลกยุคใหม่

นำแนวทางฝึกฝนทักษะในการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพและมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี

สอนโดย อ. เวย์ เวสารัช โทณผลิน Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลส่วนบุคคลและการสร้างการร่วมมือร่วมใจภายในทีม

ผู้สอน

เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

5 คอร์ส

  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
  • นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
  • CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum

แนะนำคอร์สออนไลน์
ประโยคที่กล่าวว่า "คนเข้ามาทำงานเพราะองค์กร แต่ลาออกเพราะคน" นั้นเป็นเรื่องจริง เพราะการทำงานร่วมกันกับผู้อื่นเต็มไปด้วยความซับซ้อนมากมายที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ และไม่มีทักษะในการบริหารจัดการ ทักษะทั้งหมดนั้นเรียกรวม ๆ กันว่า Collaboration Skills หรือทักษะในการทำงานร่วมกัน ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่คนทำงานยุคใหม่จำเป็นต้องมี หลักสูตร 'Mastering Collaboration ร่วมงานกับคนที่แตกต่างอย่างไร ไม่ให้หมดไฟและมีพลัง' เป็นหลักสูตรออนไลน์ที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้เหมือนการเรียนสด ประกอบไปด้วยหลักการ ทฤษฎี งานวิจัย ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เข้มข้นยาวนานหลายสิบปี ผสมผสานกับ Online Workshop หรือการฝึกปฏิบัติจริงด้วยตัวเองผ่านทางออนไลน์ที่จะช่วยให้คุณเข้าใจและมีทักษะนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น รวมถึงเทคนิคการเรียนรู้ด้วยจุดเริ่มต้นที่การตั้งเป้าหมายจากปัญหาจริงที่ผู้เรียนเผชิญอยู่ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ได้มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้ เข้าใจ และมีแนวทางในการนำทฤษฎี หลักการในการทำงานร่วมกันไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้
- เรียนรู้และมีแนวทางฝึกฝนทักษะในการทำงานร่วมกันเพื่อทำให้งานมีประสิทธิภาพและมีบรรยากาศในการทำงานที่ดี
- เรียนรู้และพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโตในหน้าที่การงาน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- พนักงาน บุคลากรในองค์กร หรือคนที่ต้องทำงานร่วมกับคนหลายกลุ่ม หลายช่วงอายุ
- หัวหน้างานหรือผู้บริหารที่ต้องการสร้างบรรยากาศการทำงานที่ดีแก่องค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้หรือทักษะใด ๆ มาก่อนก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 4 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.3 คะแนนเฉลี่ย

12 รีวิว

5 คอร์ส

  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
  • นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
  • CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by pakkaya mongkolsiri
S  76202006 1
by เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)
ยอดเยี่ยมครับ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที