Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
960 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 38 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

หาสาเหตุ แบ่งประเภท จัดกลุ่มความเกียจคร้านและการผัดวันประกันพรุ่งของคุณได้อย่างชัดเจน

เข้าใจพฤติกรรมที่ทำลาย Productivity ของตัวเอง นำแนวทางการแก้ไขไปปรับใช้ สร้างนิสัยที่ดีได้อย่างยั่งยืน

สอนโดย อ. เวย์ เวสารัช โทณผลิน Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลส่วนบุคคลและการสร้างการร่วมมือร่วมใจภายในทีม

960 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 6 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 38 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

หาสาเหตุ แบ่งประเภท จัดกลุ่มความเกียจคร้านและการผัดวันประกันพรุ่งของคุณได้อย่างชัดเจน

เข้าใจพฤติกรรมที่ทำลาย Productivity ของตัวเอง นำแนวทางการแก้ไขไปปรับใช้ สร้างนิสัยที่ดีได้อย่างยั่งยืน

สอนโดย อ. เวย์ เวสารัช โทณผลิน Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลส่วนบุคคลและการสร้างการร่วมมือร่วมใจภายในทีม

ผู้สอน

เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

5 คอร์ส

  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
  • นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
  • CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum

เรียนรู้วิธีหาสาเหตุ แนวทางขจัดความเกียจคร้านและการผัดวันประกันพรุ่ง เพิ่ม Productivity ให้ตัวเองจนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการได้

คนทุกคนรู้ว่า 'ความเกียจคร้าน' และ 'การผัดวันประกันพรุ่ง' คือ 2 ปัจจัยสำคัญที่ทำลาย Productivity และขัดขวางไม่ให้คุณไปถึงเป้าหมายที่ต้องการ
แต่สิ่งที่แทบไม่มีคนรู้ก็คือ สาเหตุที่แท้จริงของการเกียจคร้านและการผัดวันประกันพรุ่งนั้น ๆ ซึ่งมีมากกว่าหนึ่งสาเหตุที่เราสามารถแบ่งประเภทและจัดกลุ่มให้เห็นได้อย่างชัดเจนรวมถึงวิธีการชนะความเกียจคร้านและการผัดวันประกันพรุ่งในแต่ละเรื่อง ที่เราต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสาเหตุที่แท้จริง

จากการศึกษา วิจัย ทั้งจากทฤษฎีและประสบการณ์ในการโค้ชและเป็นที่ปรึกษาให้ผู้นำ และคนทำงานในองค์กรมากกว่า 100 คน ตกผลึกมาเป็นความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับการสร้างพฤติกรรม ที่มีคำว่า ความเกียจคร้านและการผัดวันประกันพรุ่งเป็นสองปัจจัยสำคัญที่ขัดขวางการสร้างนิสัยที่ดีของคุณนั่นเอง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจพฤติกรรมตัวเองอย่างลึกซึ้งที่หาอ่านจากตำราหรือบทความ How to เล่มไหนไม่ได้
- เข้าใจสาเหตุที่เฉพาะเจาะจงในการผัดวันประกันพรุ่งหรือเกียจคร้านของคุณ
- รู้แนวทางหรือวิธีการในการแก้ไขการผัดวันประกันพรุ่งหรือเกียจคร้านของตัวเอง

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
คนทำงานทั่วไปที่ต้องการเพิ่ม Productivity และสร้างนิสัยดี ๆ ให้เกิดขึ้นจริง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือความรู้อื่นมาก่อนก็สามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

5 คอร์ส

  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
  • นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
  • CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by รัสรินทร์ สกุลราศีสิทธิ์
S  76202006 1
by เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)
กระชับ เข้าใจง่าย สอนสนุกครับ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที