Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 27 นาที

เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่ High Productive ได้อย่างแท้จริง

รู้วิธีการนำ Productivity Skills ไปใช้เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอนโดย อ. เวย์ เวสารัช โทณผลิน Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลส่วนบุคคลและการสร้างการร่วมมือร่วมใจภายในทีม

1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 27 นาที

เปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นคนที่ High Productive ได้อย่างแท้จริง

รู้วิธีการนำ Productivity Skills ไปใช้เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สอนโดย อ. เวย์ เวสารัช โทณผลิน Personal Productivity & Team Collaboration Facilitator วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลส่วนบุคคลและการสร้างการร่วมมือร่วมใจภายในทีม

ผู้สอน

เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

5 คอร์ส

  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
  • นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
  • CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum

Productivity กลายเป็น Buzz Word หรือคำที่คนพูดถึงกันจนติดปากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา แต่ก็มีน้อยคนที่สามารถพัฒนาทักษะความสามารถจนกลายเป็นคนที่ High Productive ได้อย่างแท้จริง อะไรคือเคล็ดลับในความสำเร็จของการมีประสิทธิผล และเพราะอะไรคนมากมายที่รู้ทฤษฎีที่เกี่ยวกับ Productivity ถึงยังไม่สามารถทำให้กลายเป็นอุปนิสัยได้สำเร็จอย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้จะพาคุณไปค้นหาคำตอบทั้งหมดนี้ร่วมกัน จากการศึกษาและวิจัย ทั้งจากทฤษฎีและประสบการณ์ในการโค้ชและเป็นที่ปรึกษาให้ผู้นำ และคนทำงานในองค์กรมากกว่า 100 คน ตกผลึกกลายมาเป็นความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับ Productivity Skills ที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง และอ้างอิงประสบการณ์ซึ่งคุณสามารถนำไปเทียบเคียงกับประสบการณ์ของตัวเองได้

ประโยชน์ที่จะได้รับ
1. เข้าใจ Productivity ในแบบฉบับของตัวเองที่หาอ่านจากตำราหรือบทความ How To เล่มไหนไม่ได้
2. มีวิธีการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะด้าน Productivity ของตัวเอง
3. รู้แนวทางการนำ Productivity Skills ไปใช้เพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพขึ้นได้อย่างแท้จริง

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
- คนทำงานทั่วไปที่ต้องการเพิ่ม Productivity ให้เกิดขึ้นจริง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานหรือความรู้อื่นก่อนเรียนหลักสูตรนี้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

5 คอร์ส

  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
  • นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
  • CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Thaweewat Khamla

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที