Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 7 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในทำงานเป็นทีมของผู้นำยุคใหม่

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันทีที่เรียนจบ

1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 7 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในทำงานเป็นทีมของผู้นำยุคใหม่

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันทีที่เรียนจบ

ผู้สอน

เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

4 คอร์ส

  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
  • นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
  • CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum

“กว่าร้อยละ 80 ของปัญหาและความผิดพลาดในการทำงานร่วมกัน เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ”  นี่คือบทสรุปจากงานวิจัยกว่าร้อยชิ้นของ Harvard Business Review นิตยสารด้านการบริหารธุรกิจที่ค้นคว้าเรื่องการทำงานเป็นทีมระดับโลก ถ้าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาหรือความผิดพลาดของการทำงานเป็นทีม นี่คือหลักสูตรที่ช่วยคุณได้

จากการศึกษา ค้นคว้า เรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ซึ่งได้รับการฝึกฝนและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ มาแล้วมากมาย นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกันและช่วยให้การทำงานภายในทีมของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เกิดปัญหาและความผิดพลาดขึ้นในทีมของคุณ การแก้ไขและป้องกันต้นเหตุมากกว่า 80% ของปัญหาทั้งหมดนั้นอยู่ในหลักสูตรนี้แล้ว 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันภายในทีมและต่างแผนกได้
2. มีวิธีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน พัฒนาภาวะผู้นำ และป้องกันปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร ตลอดจนมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. มีเครื่องมือในการสื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตรงกัน เข้าอกเข้าใจกันและเห็นภาพเป้าหมายกับสิ่งที่จะลงมือทำอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาที่สั้นลง

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ โดย
- คัดสรรวิธีการและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจได้ง่ายจากทฤษฎีมากกว่า 10 ทฤษฎี ทั้งจากตำราคลาสสิคและงานวิจัยยุคใหม่
- ผสมผสานระหว่างทฤษฎีและประสบการณ์การนำไปใช้ที่เข้มข้นของผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานในองค์กรต่าง ๆ มากมาย โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องการเป็นสำคัญ
- คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันทีที่เรียนจบแม้ว่าคุณจะไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่เคยมีความรู้เรื่องทักษะการสื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพมาก่อนเลยก็ตาม

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.4 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

4 คอร์ส

  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
  • นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
  • CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum
คะแนนเฉลี่ย
4.2
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
3
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ยุพิน เอียดเอก
Default
by ทัตญาภรณ์ หนูสมแก้ว
Default
by กัญญาณัฐ ยิ้มละมัย
Default
by ESBA CO.,LTD.
ขาด บทสุดท้าย ค่ะ
11205049 969545849786391 8028044192648676064 n
by Noppadol Sornmayura
Default
by Eakkapit Songkun

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที