Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 7 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในทำงานเป็นทีมของผู้นำยุคใหม่

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันทีที่เรียนจบ

1,999 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 7 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างประสิทธิผลและการสร้างความร่วมมือร่วมใจในทำงานเป็นทีมของผู้นำยุคใหม่

สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันทีที่เรียนจบ

ผู้สอน

เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

5 คอร์ส

  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
  • นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
  • CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum

เรียนรู้ทักษะการสื่อสาร วิธีการฝึกฝนทักษะการสื่อสาร และเครื่องมือในการสื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ

“กว่าร้อยละ 80 ของปัญหาและความผิดพลาดในการทำงานร่วมกัน เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ”  นี่คือบทสรุปจากงานวิจัยกว่าร้อยชิ้นของ Harvard Business Review นิตยสารด้านการบริหารธุรกิจที่ค้นคว้าเรื่องการทำงานเป็นทีมระดับโลก ถ้าคุณกำลังเผชิญกับปัญหาหรือความผิดพลาดของการทำงานเป็นทีม นี่คือหลักสูตรที่ช่วยคุณได้

จากการศึกษา ค้นคว้า เรื่องการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานเป็นทีม ซึ่งได้รับการฝึกฝนและนำไปประยุกต์ใช้ในองค์กรต่าง ๆ มาแล้วมากมาย นำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการสื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งช่วยแก้ปัญหาในการทำงานร่วมกันและช่วยให้การทำงานภายในทีมของคุณมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด

ถ้าคุณไม่ต้องการให้เกิดปัญหาและความผิดพลาดขึ้นในทีมของคุณ การแก้ไขและป้องกันต้นเหตุมากกว่า 80% ของปัญหาทั้งหมดนั้นอยู่ในหลักสูตรนี้แล้ว 

สิ่งที่คุณจะได้รับจากหลักสูตรนี้
1. มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานร่วมกันภายในทีมและต่างแผนกได้
2. มีวิธีการฝึกฝนทักษะการสื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้เกิดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน พัฒนาภาวะผู้นำ และป้องกันปัญหาที่เกิดจากการสื่อสาร ตลอดจนมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
3. มีเครื่องมือในการสื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ทุกคนเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ตรงกัน เข้าอกเข้าใจกันและเห็นภาพเป้าหมายกับสิ่งที่จะลงมือทำอย่างชัดเจนภายในระยะเวลาที่สั้นลง

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบขึ้นเป็นพิเศษ โดย
- คัดสรรวิธีการและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรมและเข้าใจได้ง่ายจากทฤษฎีมากกว่า 10 ทฤษฎี ทั้งจากตำราคลาสสิคและงานวิจัยยุคใหม่
- ผสมผสานระหว่างทฤษฎีและประสบการณ์การนำไปใช้ที่เข้มข้นของผู้บริหาร ผู้จัดการ และพนักงานในองค์กรต่าง ๆ มากมาย โดยคำนึงถึงผลลัพธ์ที่คนทำงานยุคใหม่ต้องการเป็นสำคัญ
- คุณสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้ทันทีที่เรียนจบแม้ว่าคุณจะไม่เคยมีประสบการณ์หรือไม่เคยมีความรู้เรื่องทักษะการสื่อสารภายในทีมอย่างมีประสิทธิภาพมาก่อนเลยก็ตาม

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 10 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
เวสารัช โทณผลิน (อ.เวย์)

4.5 คะแนนเฉลี่ย

15 รีวิว

5 คอร์ส

  • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรรูปแบบ Trainer & Facilitator มากกว่า 7 ปี จัดอบรมให้องค์กรใหญ่ระดับประเทศมากกว่า 100 แห่ง
  • นักเขียนหนังสือและบทความด้าน Soft Skills ในการทำงาน
  • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ Way Vesarat เพื่อสื่อสารเรื่องการนำ Soft Skills ไปใช้แก้ปัญหาในการทำงาน
  • CEO & Co - Founder บริษัท Massive Momentum
คะแนนเฉลี่ย
4.4
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
4
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1543622921
by วิทวัส วิจิตร
Default
by Umnard B.
Default
by วิชุตา กิจธนากำจร
Default
by PAWINEE TADJARERN
Default
by ยุพิน เอียดเอก
Default
by ทัตญาภรณ์ หนูสมแก้ว
Default
by กัญญาณัฐ ยิ้มละมัย
Default
by ESBA CO.,LTD.
ขาด บทสุดท้าย ค่ะ
11205049 969545849786391 8028044192648676064 n
by Noppadol Sornmayura
Default
by Eakkapit Songkun

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที