Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,999 บาท 3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 34 นาที

1,999 บาท 3,000 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 34 นาที

ผู้สอน

ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

75 รีวิว

27 คอร์ส

 • วิทยากรและโค้ชผู้บริหารด้านทักษะการทำงานแนวใหม่ และด้านความคิดสร้างสรรค์อันดับ 1 ของไทย
 • นักเขียนบทความเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน The Nation ในคอลัมน์ “Creatively Yours”
 • วิทยากรและเทรนเนอร์ให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆมากมายหลายร้อยแห่ง
 • CLO (Chief Learning Officer) บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
 • MBA (with Distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA
 • บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิเศษสำหรับผู้จัดการ ผู้บริหารงานขายที่ อาจจะต้องการเปิดหลักสูตรนี้เป็น In House ท่านจะได้รับสิทธิ์ในการชมคอร์สนี้ได้ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและองค์กรของท่านต่อไปในระยะยาว

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
ในช่วงชีวิตหนึ่งซึ่งผมมีตำแหน่งหน้าที่ในการบริหารทีมขาย ผมเคยถามตัวเองว่า...
"เรานำเสนอ package ของสินค้าและบริการแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้ว?"
"และเราให้พนักงานขายนำเสนอข้อมูลในการขายแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้ว?"
"และสอนให้พนักงานขายมีลีลาหรือสไตล์ในการขายแบบนี้มานานเท่าไหร่แล้ว?

คำตอบคือ "นานมาแล้ว" !!!

ผมจึงเริ่มตระหนักว่า สิ่งที่ทำมาในแบบเดิมที่นานมาแล้วคงสอดคล้องกับความเป็นไปแบบเดิม ๆ แต่มันไม่สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ผมจึงค้นคว้าหาหนทางออกแบบใหม่ ด้วยการนำเอากระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการออกแบบ offer ที่ลูกค้าจะได้รับใหม่ บริการที่ลูกค้าจะได้รับใหม่ ข้อมูลที่ลูกค้าจะได้รับจากพนักงานขายใหม่ และปรับสไตล์การขายใหม่

ให้ทั้งหมดมีส่วนในการลด Pain Point ที่ลูกค้าพบเจออยู่ และเพิ่ม Gain Point ที่ลูกค้าปรารถนา ผลของการบริหารจัดการแผนกขายให้แตกต่างไปจากเดิม ทำให้เราล้ำหน้าคู่แข่ง และส่งผลต่อความพึงพอใจที่ลูกค้าได้รับสูงขึ้น ความจงรักภักดีที่ลูกค้ามีเพิ่มขึ้น นั่นหมายถึงการซื้อซ้ำ ซื้อเพิ่ม และบอกต่อมีมากขึ้น หลักสูตร Design Thinking for Sales จึงเกิดขึ้นมาด้วยเหตุนี้

และหลักสูตรนี้ยิ่งมีความจำเป็นมากขึ้นในยุค New Normal ในปัจจุบัน และ Next Normal ในอนาคต เพราะการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากกว่าเดิม เร็วขึ้นกว่าเดิม

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
หลักสูตรนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้จัดการฝ่ายขายหรือผู้อำนวยการขาย รวมถึงพนักงานขายที่ไม่ต้องการย่ำอยู่กับที่

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

75 รีวิว

27 คอร์ส

 • วิทยากรและโค้ชผู้บริหารด้านทักษะการทำงานแนวใหม่ และด้านความคิดสร้างสรรค์อันดับ 1 ของไทย
 • นักเขียนบทความเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน The Nation ในคอลัมน์ “Creatively Yours”
 • วิทยากรและเทรนเนอร์ให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆมากมายหลายร้อยแห่ง
 • CLO (Chief Learning Officer) บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
 • MBA (with Distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA
 • บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
2
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สุภกิจ จักรัตโนภาส
Default
by นราห์ ไก่พม่า
5
Default
by วรรธนันท์ ไชยทอง
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Avatar
by Thanapon Thepsunun
Avatar
by Patharaphol Tunsatean
Avatar
by Sittgunn UT
Default
by เบญจวรรณ โกญจนาวรรณ
1666510434204%5b7%5d
by กันตพงศ์ พงษ์ชนกันต์
%e0%b8%ad.%e0%b8%a8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%93%e0%b8%a2%e0%b9%8c
by ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที