Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,022 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 48 นาที

เพิ่มทักษะและเทคนิคการสื่อสารอย่างไรให้ได้รับความช่วยเหลือ และปฏิเสธอย่างไรเมื่อจำเป็นต้องปฏิเสธ

วิธีการ Feedback เพื่อให้เกิดการพัฒนาและไม่สร้างความรู้สึกไม่ดีต่อกัน

เรียนกับ อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ ผู้มีประสบการณ์ในงานวิทยากรมากว่า 15 ปี

2,022 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 48 นาที

เพิ่มทักษะและเทคนิคการสื่อสารอย่างไรให้ได้รับความช่วยเหลือ และปฏิเสธอย่างไรเมื่อจำเป็นต้องปฏิเสธ

วิธีการ Feedback เพื่อให้เกิดการพัฒนาและไม่สร้างความรู้สึกไม่ดีต่อกัน

เรียนกับ อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ ผู้มีประสบการณ์ในงานวิทยากรมากว่า 15 ปี

ผู้สอน

ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

85 รีวิว

32 คอร์ส

 • วิทยากรและโค้ชผู้บริหารด้านทักษะการทำงานแนวใหม่ และด้านความคิดสร้างสรรค์อันดับ 1 ของไทย
 • นักเขียนบทความเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน The Nation ในคอลัมน์ “Creatively Yours”
 • วิทยากรและเทรนเนอร์ให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆมากมายหลายร้อยแห่ง
 • CLO (Chief Learning Officer) บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
 • MBA (with Distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA
 • บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้การพัฒนาทักษะความฉลาดในด้านการสื่อสารเพื่อการประสานงานร่วมกันระหว่างบุคคลทั้งในระดับเดียวกัน หรือการขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานหรือบุคคลอื่น ให้เกิดประสิทธิภาพในการสื่อสารและประสานงานสูงสุด

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ความฉลาดในการสื่อสารเพื่อการประสานงานที่ยอดเยี่ยม ประกอบไปด้วย 4 สถานการณ์หลัก ๆ ตลอด Timeline ของการทำงานร่วมกัน ได้แก่
- สถานการณ์ที่ 1 คือ การสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือ หลักจิตวิทยาจะช่วยทำให้ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ระดับเดียวกันกับเพื่อนร่วมงาน หรือขอความช่วยเหลือจากหัวหน้า หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน รวมไปถึงการได้รับความร่วมมือจากลูกค้า
- สถานการณ์ที่ 2 หากเราเป็นฝ่ายได้รับการขอความช่วยเหลือและจำเป็นต้องปฏิเสธ เราจะปฏิเสธอย่างไรไม่ให้เสียสัมพันธภาพและยังแสดงออกถึงความเต็มใจในการประสานงานในอนาคต
- สถานการณ์ที่ 3 เมื่อได้รับความช่วยเหลือแล้ว จะสื่อสารอย่างไรต่อ ที่จะทำให้ผู้ที่จะให้ความช่วยเหลือรักษาพันธะสัญญาและดำเนินการช่วยเหลือตามที่ตกลงกันไว้
- สถานการณ์ที่ 4 ในขณะที่การช่วยเหลือกำลังดำเนินไปนั้น อาจจำเป็นต้องมีการให้ feedback เพื่อปรับการช่วยเหลือให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ หลักการจิตวิทยาจะช่วยทำให้เกิดการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง ในขณะเดียวกันยังกระชับสัมพันธภาพให้แนบแน่นยิ่งขึ้นอีกด้วย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ทักษะและเทคนิคการสื่อสารอย่างไรให้ได้รับความช่วยเหลือ และปฏิเสธอย่างไรเมื่อจำเป็นต้องปฏิเสธ
- วิธีการสื่อสารเพื่อให้ผู้อื่นทำตามที่ตกลงไว้
- การ Feedback เพื่อให้เกิดการพัฒนาและไม่สร้างความรู้สึกไม่ดีต่อกัน

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
คอร์สออนไลน์นี้เหมาะสำหรับผู้คนทั่วไปที่ต้องการพัฒนาทักษะด้านการสื่อสารร่วมกันเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตกลงร่วมกัน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานอะไรเลยครับ วิทยากรจะปูพื้นให้ตั้งแต่ฐาน 1 เลย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

85 รีวิว

32 คอร์ส

 • วิทยากรและโค้ชผู้บริหารด้านทักษะการทำงานแนวใหม่ และด้านความคิดสร้างสรรค์อันดับ 1 ของไทย
 • นักเขียนบทความเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน The Nation ในคอลัมน์ “Creatively Yours”
 • วิทยากรและเทรนเนอร์ให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆมากมายหลายร้อยแห่ง
 • CLO (Chief Learning Officer) บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
 • MBA (with Distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA
 • บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Tanachot Jangsutimon

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที