Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,022 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 19 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ค้นพบแนวทางในการบริหารความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มาจากผลวิจัยจริง พร้อมวิธีการ Coach พนักงานให้คิดนอกกรอบและคิดคร่อมกรอบ

ค้นพบความถนัดในการคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน ทั้ง 8 แบบ เพื่อปรับการนำความคิดสร้างสรรค์ออกมาด้วยแนวทางที่แตกต่างกัน

เรียนกับ อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ ผู้มีประสบการณ์ในงานวิทยากรมากว่า 15 ปี

2,022 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 19 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ค้นพบแนวทางในการบริหารความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มาจากผลวิจัยจริง พร้อมวิธีการ Coach พนักงานให้คิดนอกกรอบและคิดคร่อมกรอบ

ค้นพบความถนัดในการคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน ทั้ง 8 แบบ เพื่อปรับการนำความคิดสร้างสรรค์ออกมาด้วยแนวทางที่แตกต่างกัน

เรียนกับ อ.ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์ ผู้มีประสบการณ์ในงานวิทยากรมากว่า 15 ปี

ผู้สอน

ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

32 คอร์ส

 • วิทยากรและโค้ชผู้บริหารด้านทักษะการทำงานแนวใหม่ และด้านความคิดสร้างสรรค์อันดับ 1 ของไทย
 • นักเขียนบทความเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน The Nation ในคอลัมน์ “Creatively Yours”
 • วิทยากรและเทรนเนอร์ให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆมากมายหลายร้อยแห่ง
 • CLO (Chief Learning Officer) บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
 • MBA (with Distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA
 • บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เพราะผู้จัดการแผนก ผู้อำนวยการส่วน หรือแม้กระทั่ง Supervisor ซึ่งเป็นหัวหน้างาน ต่างมีความปรารถนาที่จะให้เกิดความคิดใหม่ ๆ และการทำงานใหม่ ๆ ในแผนกของตน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องเสริมทักษะเพื่อสร้างภาวะผู้นำ ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์จากพนักงาน และเกิดนวัตกรรมด้วยการนำความคิดใหม่ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดสิ่งที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพนักงานจะมีความคิดสร้างสรรค์อยู่บ้างแล้ว แต่ก็ยังไม่สามารถนำมาสู่การปฏิบัติได้ เพราะขาดแนวทางการบริหารความคิดต่าง ๆ เหล่านั้น ซึ่งแตกต่างจากการบริหารงานทั่วไป จึงเป็นความจำเป็นประการที่ 2 ในการเสริมทักษะภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์

จุดเด่นของคอร์ส
- เป็นแนวทางในการบริหารความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมที่มาจากผลวิจัยจริง อาทิเช่น ผู้นำด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์ หากแต่ควรมีคุณสมบัติ 3 ประการ
- ค้นพบความถนัดในการคิดสร้างสรรค์ของทีมงาน ทั้ง 8 แบบ เพื่อปรับการนำความคิดสร้างสรรค์ออกมาด้วยแนวทางที่แตกต่างกัน
- ค้นพบวิธีการในการ Coach พนักงานให้คิดนอกกรอบและคิดคร่อมกรอบ

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้จัดการแผนก ผู้อำนวยการส่วน Supervisor, C-level, VP ตลอดจนถึง CEO ทั้งที่ต้องการให้ผลลัพธ์ในการทำงานแตกต่างไปจากเดิม และทั้งเพื่อปรับการทำงานให้สอดคล้องกับความปกติใหม่ (New & Next Normal) ที่กำลังเกิดขึ้น

จำเป็นต้องมีความรู้ใดมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใดมาก่อนเพราะวิทยากรจะปูพื้นฐานให้ทั้งหมดตั้งแต่ในบทแรก

หมายเหตุ เนื้อหาและเทคนิคในการฝึกอบรม ประยุกต์มาจาก 3 แหล่งหลัก ได้แก่
- CEF (Creative Education Foundation, USA) แหล่งรวมปรมาจารย์ด้านการศึกษาด้านความคิดสร้างสรรค์
- CPSI (Creative Problem Solving Institute, USA) แหล่งรวมนักปฏิบัติในการประยุกต์การแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์เข้ากับการทำงาน
- ASTD (American Society of Training & Development) แหล่งรวมวิทยากรที่แลกเปลี่ยนเทคนิคการฝึกอบรมสมัยใหม่

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ศรัณย์ จันทพลาบูรณ์

4.7 คะแนนเฉลี่ย

82 รีวิว

32 คอร์ส

 • วิทยากรและโค้ชผู้บริหารด้านทักษะการทำงานแนวใหม่ และด้านความคิดสร้างสรรค์อันดับ 1 ของไทย
 • นักเขียนบทความเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ใน The Nation ในคอลัมน์ “Creatively Yours”
 • วิทยากรและเทรนเนอร์ให้แก่สมาคมและองค์กรต่างๆมากมายหลายร้อยแห่ง
 • CLO (Chief Learning Officer) บริษัท กบเหลาดินสอ จำกัด
 • MBA (with Distinction) De Paul University, Chicago, Illinois, USA
 • บริหารธุรกิจ (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
1572660525209
by Pornthip Duzzadeelawan

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที