Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 29 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

คู่มือการนำเสนองานอย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ

พัฒนาทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เป็นธรรมชาติ และทำให้ผู้ฟังประทับใจ

สอนโดย Teacher Greg จากสถาบัน Speaking Space อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 29 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

คู่มือการนำเสนองานอย่างมั่นใจและเป็นมืออาชีพ

พัฒนาทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ เป็นธรรมชาติ และทำให้ผู้ฟังประทับใจ

สอนโดย Teacher Greg จากสถาบัน Speaking Space อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี

ผู้สอน

Gregory J. Raymond (Teacher Greg)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

12 คอร์ส

  • “Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกันที่เข้าใจบริบทคนไทย
  • มีเทคนิคการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 16 ปี
  • เป็นวิทยากรอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ
SPEAKING SPACE

4.8 คะแนนเฉลี่ย

135 รีวิว

14 คอร์ส

  • จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และความกดดันในการเรียนภาษา เราจึงคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้แนวสร้างสรรค์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับองค์กร
  • ก่อตั้งโดยทีมครูนักภาษาศาสตร์และนักพัฒนาทรัพยากรบุคลมืออาชีพดำเนินการจัดอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรแบบครบวงจร โดยใช้กรอบแนวคิด The Alive! Approach

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เมื่อต้องนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษแต่ไม่รู้จะทำอย่างไร พูดติดขัด เมื่อจบลงท้ายแล้วควรพูดแบบใดให้ประทับใจผู้ฟัง เป็นปัญหาที่พบมากของกลุ่มคนทำงานในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะสามารถฟังและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หลักสูตร "การนำเสนอทางธุรกิจ (Business Presentation)" จึงออกแบบมาอย่างเป็นระบบเพื่อสอนวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำเสนอตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำเสนอได้อย่างต่อเนื่อง สร้างความมั่นใจ และนำไปใช้ในการทำงานได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ฝึกฝนทักษะการนำเสนอและจัดการประชุมด้วยความมั่นใจ
- พัฒนาทักษะการพูดอย่างมืออาชีพ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคลากรทุกตำแหน่งงานในองค์กร
- ผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการนำเสนอ ฝึกภาษาที่ใช้ในสำนักงาน รวมถึงการประชุมและการขาย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานถึงปานกลาง เพียงแค่ฟังออกและสื่อสารได้เล็กน้อยก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 20 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Gregory J. Raymond (Teacher Greg)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

12 คอร์ส

  • “Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกันที่เข้าใจบริบทคนไทย
  • มีเทคนิคการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 16 ปี
  • เป็นวิทยากรอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ
SPEAKING SPACE

4.8 คะแนนเฉลี่ย

135 รีวิว

14 คอร์ส

  • จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และความกดดันในการเรียนภาษา เราจึงคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้แนวสร้างสรรค์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับองค์กร
  • ก่อตั้งโดยทีมครูนักภาษาศาสตร์และนักพัฒนาทรัพยากรบุคลมืออาชีพดำเนินการจัดอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรแบบครบวงจร โดยใช้กรอบแนวคิด The Alive! Approach
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Paitoon Wannamad
Good lesson
Default
by Speaking Space
Avatar
by Kritsada Kodtas
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Default
by สุทธิพงศ์ สายสาหร่าย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที