Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 58 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้วิธีการนำวลีภาษาอังกฤษมาวางโครงเรื่องและเล่าเรื่องให้น่าสนใจและน่าติดตาม

นำเทคนิคการเชื่อมเรื่องเล่าตามลำดับขั้นตอนไปใช้ได้จริงในการการนำเสนอ การสัมภาษณ์งาน และการทำงานในองค์กร

สอนโดย Teacher Greg จากสถาบัน Speaking Space อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 58 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้วิธีการนำวลีภาษาอังกฤษมาวางโครงเรื่องและเล่าเรื่องให้น่าสนใจและน่าติดตาม

นำเทคนิคการเชื่อมเรื่องเล่าตามลำดับขั้นตอนไปใช้ได้จริงในการการนำเสนอ การสัมภาษณ์งาน และการทำงานในองค์กร

สอนโดย Teacher Greg จากสถาบัน Speaking Space อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี

ผู้สอน

Gregory J. Raymond (Teacher Greg)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

13 คอร์ส

  • “Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกันที่เข้าใจบริบทคนไทย
  • มีเทคนิคการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 16 ปี
  • เป็นวิทยากรอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ
SPEAKING SPACE

4.8 คะแนนเฉลี่ย

158 รีวิว

14 คอร์ส

  • จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และความกดดันในการเรียนภาษา เราจึงคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้แนวสร้างสรรค์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับองค์กร
  • ก่อตั้งโดยทีมครูนักภาษาศาสตร์และนักพัฒนาทรัพยากรบุคลมืออาชีพดำเนินการจัดอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรแบบครบวงจร โดยใช้กรอบแนวคิด The Alive! Approach

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้วิธีการวางโครงเรื่องและเล่าให้น่าสนใจเรื่องผ่านวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์เพื่อทำให้ผู้ฟังประทับใจ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในทุก ๆ กิจกรรมการทำงาน ไม่ว่าเป็นการนำเสนอ การสัมภาษณ์งาน หรือแม้แต่การแนะนำตัวก็ใช้การเล่าเรื่องเป็นส่วนหนึ่งด้วยทั้งนั้น ให้เล่าเรื่องใคร ๆ ก็ทำได้ แต่จะเล่าเรื่องให้น่าสนใจต้องทำยังไงดีล่ะ หลักสูตร "การเล่าเรื่องให้ผู้ฟังประทับใจ (Storytelling)" จึงได้รับการออกแบบมาเพื่อสอนวลีภาษาอังกฤษที่เป็นประโยชน์สำหรับการนำเสนอ และวลีที่สามารถใช้ได้จริงในการเล่าเรื่อง ตั้งแต่เริ่มต้นเล่าไปจนถึงการจบเรื่องอย่างน่าประทับใจ อยากเล่าเรื่องได้น่าสนใจ น่าติดตาม ต้องคอร์สนี้เลย

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในการเล่าเรื่อง
- สามารถวางโครงเรื่องในการนำเสนอได้น่าสนใจ
- สามารถใช้เทคนิคการเชื่อมเรื่องเล่าตามลำดับขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคลากรในองค์กร
- ผู้ที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษในการเล่าเรื่อง รวมถึงการใช้รูปประโยค และวลีเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานถึงปานกลาง เพียงแค่ฟังออกและสื่อสารได้เล็กน้อยก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Gregory J. Raymond (Teacher Greg)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

51 รีวิว

13 คอร์ส

  • “Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกันที่เข้าใจบริบทคนไทย
  • มีเทคนิคการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 16 ปี
  • เป็นวิทยากรอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ
SPEAKING SPACE

4.8 คะแนนเฉลี่ย

158 รีวิว

14 คอร์ส

  • จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และความกดดันในการเรียนภาษา เราจึงคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้แนวสร้างสรรค์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับองค์กร
  • ก่อตั้งโดยทีมครูนักภาษาศาสตร์และนักพัฒนาทรัพยากรบุคลมืออาชีพดำเนินการจัดอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรแบบครบวงจร โดยใช้กรอบแนวคิด The Alive! Approach
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by pakkaya mongkolsiri
Default
by Paitoon Wannamad
อธิบายได้เคลียร์ดีครับ
Default
by สุทธิพงศ์ สายสาหร่าย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที