คอร์สแพ็กเกจ Essential Business English Series
660x390ec 1694143579 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
Course card  660 x 390 px 1694144754 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660x390e 1694145402 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d
660x390p 1694145864 Certificate label mobile a13627edece2291b6c6b19ea0d624b918d9cc0f0b5f900c1474a3cf4dacb529d

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
“ฟังภาษาอังกฤษออกแต่โต้ตอบไม่ได้” เป็นปัญหาที่พบมากในคนไทยและยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งในปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากต่อการติดต่อสื่อสารในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นกับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน หรือคู่ค้า หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Business Function for Communication)" จึงได้รับการออกแบบมาจากบทสนทนาในสถานการณ์การทำงานจริง และมีตัวอย่างรูปประโยคสนทนาหลากหลายตามสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้วลีภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในที่ทำงาน
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมหรือนำเสนอได้ด้วยความมั่นใจ
- ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพ 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคลากรทุกตำแหน่งในองค์กร
- ผู้ที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาที่ใช้ในการทำงาน เช่น การประชุม การเขียนอีเมล และการนำเสนอ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานถึงปานกลาง เพียงแค่ฟังออกและสื่อสารได้เล็กน้อยก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด
ซ่อน

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คำถามที่พบบ่อย
02-821-5524
(จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 9:00 - 17:00 น.)

SkillLane
Line icon @SkillLane
info@SkillLane.com
Gregory J. Raymond (Teacher Greg)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

12 คอร์ส

  • “Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกันที่เข้าใจบริบทคนไทย
  • มีเทคนิคการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 16 ปี
  • เป็นวิทยากรอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ
SPEAKING SPACE

4.8 คะแนนเฉลี่ย

137 รีวิว

14 คอร์ส

  • จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และความกดดันในการเรียนภาษา เราจึงคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้แนวสร้างสรรค์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับองค์กร
  • ก่อตั้งโดยทีมครูนักภาษาศาสตร์และนักพัฒนาทรัพยากรบุคลมืออาชีพดำเนินการจัดอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรแบบครบวงจร โดยใช้กรอบแนวคิด The Alive! Approach