Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 51 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพจากบทเรียนที่ออกแบบมาจากบทสนทนาในสถานการณ์การทำงานจริง

นำทักษะที่ได้เรียนไปปรับใช้กับการประชุม นำเสนอ หรือสื่อสารภายในองค์กรด้วยความมั่นใจ

สอนโดย Teacher Greg จากสถาบัน Speaking Space อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี

1,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 51 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพจากบทเรียนที่ออกแบบมาจากบทสนทนาในสถานการณ์การทำงานจริง

นำทักษะที่ได้เรียนไปปรับใช้กับการประชุม นำเสนอ หรือสื่อสารภายในองค์กรด้วยความมั่นใจ

สอนโดย Teacher Greg จากสถาบัน Speaking Space อาจารย์สอนภาษาอังกฤษชาวอเมริกันที่มีประสบการณ์สอนกว่า 16 ปี

ผู้สอน

Gregory J. Raymond (Teacher Greg)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

8 คอร์ส

  • “Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกันที่เข้าใจบริบทคนไทย
  • มีเทคนิคการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 16 ปี
  • เป็นวิทยากรอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ
SPEAKING SPACE

4.8 คะแนนเฉลี่ย

66 รีวิว

10 คอร์ส

  • จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และความกดดันในการเรียนภาษา เราจึงคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้แนวสร้างสรรค์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับองค์กร
  • ก่อตั้งโดยทีมครูนักภาษาศาสตร์และนักพัฒนาทรัพยากรบุคลมืออาชีพดำเนินการจัดอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรแบบครบวงจร โดยใช้กรอบแนวคิด The Alive! Approach

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
“ฟังภาษาอังกฤษออกแต่โต้ตอบไม่ได้” เป็นปัญหาที่พบมากในคนไทยและยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งในปัจจุบันนี้ภาษาอังกฤษนั้นมีความสำคัญมากต่อการติดต่อสื่อสารในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นกับหัวหน้างาน ผู้จัดการ เพื่อนร่วมงาน หรือคู่ค้า หลักสูตร "การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (Business Function for Communication)" จึงได้รับการออกแบบมาจากบทสนทนาในสถานการณ์การทำงานจริง และมีตัวอย่างรูปประโยคสนทนาหลากหลายตามสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้ฝึกอบรมได้เรียนรู้ และฝึกปฏิบัติการใช้วลีภาษาอังกฤษในการทำงานอย่างมืออาชีพ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในที่ทำงาน
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการประชุมหรือนำเสนอได้ด้วยความมั่นใจ
- ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการสื่อสารเพื่อการทำงานได้อย่างมืออาชีพ 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- บุคลากรทุกตำแหน่งในองค์กร
- ผู้ที่ต้องการฝึกฝนการใช้ภาษาที่ใช้ในการทำงาน เช่น การประชุม การเขียนอีเมล และการนำเสนอ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนควรมีทักษะทางภาษาอังกฤษในระดับพื้นฐานถึงปานกลาง เพียงแค่ฟังออกและสื่อสารได้เล็กน้อยก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
Gregory J. Raymond (Teacher Greg)

4.8 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

8 คอร์ส

  • “Teacher Greg” ครูสอนภาษาอังกฤษ และพิธีกรรายการโทรทัศน์ชาวอเมริกันที่เข้าใจบริบทคนไทย
  • มีเทคนิคการสอนที่สนุก ไม่น่าเบื่อ เข้าใจง่าย นำไปใช้ได้ทันที มีประสบการณ์การสอนภาษาอังกฤษกว่า 16 ปี
  • เป็นวิทยากรอบรมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนชั้นนำต่าง ๆ ในระดับประเทศ
SPEAKING SPACE

4.8 คะแนนเฉลี่ย

66 รีวิว

10 คอร์ส

  • จากประสบการณ์การสอนที่ยาวนาน ทำให้เราเข้าใจถึงปัญหา อุปสรรค และความกดดันในการเรียนภาษา เราจึงคิดค้นและพัฒนาเทคนิคการเรียนรู้แนวสร้างสรรค์สำหรับคนไทยโดยเฉพาะ ทั้งสำหรับบุคคลทั่วไปและสำหรับองค์กร
  • ก่อตั้งโดยทีมครูนักภาษาศาสตร์และนักพัฒนาทรัพยากรบุคลมืออาชีพดำเนินการจัดอบรม ภาษาอังกฤษสำหรับองค์กรแบบครบวงจร โดยใช้กรอบแนวคิด The Alive! Approach
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
2f92f935 c9e3 445a b3f8 3d18ae81260c
by CHANTANA ATTHANANON
Default
by จารุกิตติ์ มยุรา

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที