Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 41 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจเทคนิคของการวิเคราะห์อัตรากำลัง เน้นการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ภาระงาน และข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในองค์กรต่าง ๆ

สอนโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้งในงานที่ปรึกษาและงานวิทยากรให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 41 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจเทคนิคของการวิเคราะห์อัตรากำลัง เน้นการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ภาระงาน และข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในองค์กรต่าง ๆ

สอนโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้งในงานที่ปรึกษาและงานวิทยากรให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

ผู้สอน

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

4.8 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

7 คอร์ส

  • Certified OKR Professional
  • ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
  • นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรหลายเล่ม

ในยุคที่ต้องควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในองค์กรเช่นปัจจุบันซึ่งต้นทุนหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกำลังคน องค์กรต่าง ๆ จึงต้องวางแผนกำลังคนให้ดี ไม่กำหนดอัตรากำลังแบบไม่มีที่มาที่ไป พร้อมกับไม่รับคนทำงานที่ “ไม่ใช่” เข้ามาร่วมงาน อันอาจจะส่งผลกระทบทางลบหลายด้านกับองค์กรมากกว่า แต่ทั้ง HR ผู้จัดการ และหัวหน้างานขององค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาด Know How ของการกำหนดอัตรากำลัง

คอร์สออนไลน์นี้ เป็นหนึ่งในคอร์สพื้นฐานที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริหารกำลังคนในองค์กรต่าง ๆ ต้องเรียนรู้เพื่อให้ทราบว่า งานหนึ่งงานต้องใช้กำลังคน (Headcount) เท่าใด แต่ละแผนกหรือฝ่ายต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามภาระงาน (Workload) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยมในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการกำลังคนเมื่อมีช่องว่างกำลังคน (Workforce Gap)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบหลักสูตรจากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ทั้งในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายองค์กร เนื้อหาภายในหลักสูตรอธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนะนำให้ท่านเข้าใจเชิงลึกและนำไปลงมือทำ “ได้จริง”

กลุ่มเป้าหมายของคอร์สเรียนนี้
- บุคลากรฝ่าย HR ที่ทำงานด้านการบริหารกำลังคน
- ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกหน่วยงาน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจความสำคัญของการวิเคราะห์และการวางแผนกำลังคน
- เข้าใจเทคนิคของการวิเคราะห์อัตรากำลัง เน้นการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)
- เข้าใจจุดเด่นของการวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในองค์กรต่าง ๆ
- เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ภาระงาน และข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ภาระงาน
- เข้าใจสูตรและวิธีการคำนวณอัตรากำลังอย่างง่าย
- เข้าใจแนวทางสรุปอัตรากำลัง และได้ไอเดียนำไปปรับใช้กับการบริหารกำลังคนขององค์กร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

4.8 คะแนนเฉลี่ย

29 รีวิว

7 คอร์ส

  • Certified OKR Professional
  • ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
  • นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรหลายเล่ม
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Sriya Iadsen
Default
by Thanyaporn Chanmathikornkul
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Default
by Wittawat Boonchukusol
Avatar
by Tipsuda Plumchai

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที