Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 41 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจเทคนิคของการวิเคราะห์อัตรากำลัง เน้นการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ภาระงาน และข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในองค์กรต่าง ๆ

สอนโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้งในงานที่ปรึกษาและงานวิทยากรให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 41 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจเทคนิคของการวิเคราะห์อัตรากำลัง เน้นการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)

เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ภาระงาน และข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในองค์กรต่าง ๆ

สอนโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้งในงานที่ปรึกษาและงานวิทยากรให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

ผู้สอน

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

4.8 คะแนนเฉลี่ย

57 รีวิว

7 คอร์ส

  • Certified OKR Professional
  • ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
  • นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรหลายเล่ม

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์การใช้อัตรากำลัง (Headcount) ว่าต้องใช้เวลาและกำลังคนในการทำงานแต่ละงานเท่าใดผ่านการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

ในยุคที่ต้องควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในองค์กรเช่นปัจจุบันซึ่งต้นทุนหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกำลังคน องค์กรต่าง ๆ จึงต้องวางแผนกำลังคนให้ดี ไม่กำหนดอัตรากำลังแบบไม่มีที่มาที่ไป พร้อมกับไม่รับคนทำงานที่ “ไม่ใช่” เข้ามาร่วมงาน อันอาจจะส่งผลกระทบทางลบหลายด้านกับองค์กรมากกว่า แต่ทั้ง HR ผู้จัดการ และหัวหน้างานขององค์กรจำนวนไม่น้อยที่ยังขาด Know How ของการกำหนดอัตรากำลัง

คอร์สออนไลน์นี้ เป็นหนึ่งในคอร์สพื้นฐานที่บุคลากรที่ปฏิบัติงานบริหารกำลังคนในองค์กรต่าง ๆ ต้องเรียนรู้เพื่อให้ทราบว่า งานหนึ่งงานต้องใช้กำลังคน (Headcount) เท่าใด แต่ละแผนกหรือฝ่ายต้องใช้กำลังคนเท่าใดตามภาระงาน (Workload) ซึ่งเป็นเทคนิคการวิเคราะห์อัตรากำลังที่ได้รับความนิยมในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการกำลังคนเมื่อมีช่องว่างกำลังคน (Workforce Gap)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบหลักสูตรจากประสบการณ์ของวิทยากรและที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์ในงานด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังให้กับทั้งองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ทั้งในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายองค์กร เนื้อหาภายในหลักสูตรอธิบายอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มที่แนะนำให้ท่านเข้าใจเชิงลึกและนำไปลงมือทำ “ได้จริง”

กลุ่มเป้าหมายของคอร์สเรียนนี้
- บุคลากรฝ่าย HR ที่ทำงานด้านการบริหารกำลังคน
- ผู้จัดการและหัวหน้างานทุกหน่วยงาน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจความสำคัญของการวิเคราะห์และการวางแผนกำลังคน
- เข้าใจเทคนิคของการวิเคราะห์อัตรากำลัง เน้นการวิเคราะห์ภาระงาน (Workload Analysis)
- เข้าใจจุดเด่นของการวิเคราะห์ภาระงานที่ได้รับความนิยมนำมาใช้ในองค์กรต่าง ๆ
- เข้าใจวิธีการวิเคราะห์ภาระงาน และข้อมูลที่ต้องรวบรวมเพื่อนำมาวิเคราะห์ภาระงาน
- เข้าใจสูตรและวิธีการคำนวณอัตรากำลังอย่างง่าย
- เข้าใจแนวทางสรุปอัตรากำลัง และได้ไอเดียนำไปปรับใช้กับการบริหารกำลังคนขององค์กร

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

4.8 คะแนนเฉลี่ย

57 รีวิว

7 คอร์ส

  • Certified OKR Professional
  • ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
  • นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรหลายเล่ม
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
9
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by พรรณิภา เกียรติบารมี
Default
by Woravit Pattanothai
Avatar
by Minibee Mim
Default
by ณัชชัชพงศ์ วงค์อามาตย์
อธิบายเข้าใจง่าย พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดเจนมากๆครับ
Avatar
by ศักดิ์ศรี สิริโชคประเสริฐ
Default
by Sriya Iadsen
Default
by Thanyaporn Chanmathikornkul
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Default
by Wittawat Boonchukusol
Avatar
by Tipsuda Plumchai

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที