Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
1,490 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 59 นาที

แบ่งปันประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีประสบการณ์คร่ำหวอด

สอนโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในงานที่ปรึกษาและงานวิทยากร

1,490 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 59 นาที

แบ่งปันประสบการณ์ตรงจากวิทยากรที่มีประสบการณ์คร่ำหวอด

สอนโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วิทยากรที่มีประสบการณ์ทั้งในงานที่ปรึกษาและงานวิทยากร

ผู้สอน

  • วิทยากรผู้สอนหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์ และออกแบบเครื่องมือการประเมินผลสัมภาษณ์ และการทดสอบผู้สมัครงานให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
  • นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรหลายเล่ม

การสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมงาน เป็นงานตั้งต้นที่สำคัญอย่างมากขององค์กร ไม่เพียงแต่ HR จะต้องสันทัดกับเทคนิควิธีการคัดเลือกและสัมภาษณ์คนเท่านั้น Line Manager หรือผู้จัดการต้นสังกัดที่ต้องการคนทำงานก็ต้องรู้เทคนิคและฝึกปรือฝีมือการสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ “ใช่” ให้เก่งกาจไม่ต่างกัน เพราะคนที่ใช่ ที่องค์กรหาเข้ามาได้ จะช่วยขับเคลื่อนองค์กรได้มาก Save ทรัพยากรสำหรับการพัฒนา และต่อยอดการพัฒนาองค์กรได้อย่างรวดเร็ว ทั้ง Recruiter และ Line Manager ที่ต้องสัมภาษณ์และคัดเลือกคนเข้าร่วมงาน จึงต้องเรียนรู้เรื่องนี้ในเชิงลึก และหลักสูตรออนไลน์นี้ ช่วยท่านได้แน่นอน แถมยังคุ้มค่าในแง่ราคา ประหยัดเวลาและทรัพยากรอื่นได้มาก แบ่งปันความรู้และประสบการณ์โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์คร่ำหวอดทั้งในงานที่ปรึกษาและงานวิทยากร โดยเฉพาะการสอนหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์ให้กับสถาบันฝึกอบรมชั้นนำหลายแห่ง เช่น สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย และฝึกอบรมสัมมนาธรรมนิติ เป็นต้น 

จุดเด่นของคอร์สที่แตกต่างจากคอร์สทั่วไป
- สอนรูปแบบวิธีการตั้งคำถามสัมภาษณ์ เน้นคำถามเชิงพฤติกรรมที่มีประสิทธิผล และแนวทางการตั้งคำถามสัมภาษณ์ให้ได้ผล
- สอนถึงเทคนิควิธีการวิเคราะห์คำตอบจากการสัมภาษณ์
- ให้ข้อแนะนำการกำหนดเกณฑ์ประเมินผลสัมภาษณ์และให้คะแนนการสัมภาษณ์   

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้ประกอบการ SME ที่อยากเรียนรู้เทคนิควิธีการสัมภาษณ์ผู้สมัครงานแบบมืออาชีพ
- Recruiter ที่ต้องการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการสัมภาษณ์งานของตนเอง
- Line Manager ที่ต้องการสัมภาษณ์ให้ได้คนที่ “ใช่” 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่ 
- ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • วิทยากรผู้สอนหลักสูตรเทคนิคการสัมภาษณ์ และออกแบบเครื่องมือการประเมินผลสัมภาษณ์ และการทดสอบผู้สมัครงานให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
  • นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรหลายเล่ม
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้