Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 5 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้วิธีการปรับ Mindset แบบเติบโตและยั่งยืนให้สามารถรับกับอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เข้าใจวิธีการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ และปรับให้ตัวเองมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ

สอนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ วิทยากร นักเขียน และผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"

1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 5 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้วิธีการปรับ Mindset แบบเติบโตและยั่งยืนให้สามารถรับกับอารมณ์และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

เข้าใจวิธีการบริหารจัดการอารมณ์เชิงลบ และปรับให้ตัวเองมีความสุขเพิ่มขึ้นได้ในสภาวะที่เผชิญกับปัญหาต่าง ๆ

สอนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ วิทยากร นักเขียน และผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"

ผู้สอน

มงคล กรัตะนุตถะ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

8 คอร์ส

 • วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
 • นักเขียนที่มีผลงานหนังสือรวม 15 เล่ม
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"
 • เจ้าของ Youtube Channel "Dr.fish Stories"
 • เจ้าของ Podcast "Dr.fish Stories"

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในสังคมแห่งสงคราม Covid 19 ทำให้เกิดสภาวะความเครียด ความวิตกกังวลจนก่อให้เกิดความทุกข์ในการใช้ชีวิตและการทำงาน และหากชีวิตมีแต่ความทุกข์ ย่อมส่งผลกระทบต่อการทำงานในภาพรวม ลองถามใจตัวเองว่า งานจะดีได้อย่างไร หากวันนี้ใจเรายังไม่มีความสุข
สถาบันฝึกอบรม Dr.fish ได้จัดหลักสูตร "Emotional Intelligence and Self-Management to achieve the target" เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้วิธีคิดแบบก้าวกระโดด พัฒนาศักยภาพที่มีอยู่ในตัวออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อหัวหน้างาน ต่อลูกน้อง และที่สำคัญต่อองค์กรที่ทำงานอยู่ Growth Mindset เป็นแนวคิดเน้นการเติบโต เป็นพลังขับเคลื่อนในการก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคมองโลกในเชิงบวกมากกว่าเชิงลบ ซึ่งเหมาะสำหรับกลุ่มพนักงานที่ต้องพบเจอโจทย์ใหม่ ๆ ในการสร้างความท้าทายเพื่อการบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างยอดขายสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืนและมีความสุข

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีทัศนคติแบบ Growth Mindset ในการพัฒนาวิธีคิดให้เติบโตอย่างยั่งยืน
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กระบวนการบริหารอารมณ์เชิงลบเพื่อสร้างทิศทางในการแก้ไขปัญหาทั้งชีวิตและการทำงานอย่างมีความสุข
3. เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เครื่องมือในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นคนที่เก่งขึ้นด้วยรูปแบบต่าง ๆ ในทุก ๆ วัน

สิ่งที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
1. ปัญหาที่ทำให้เกิดสภาวะอารมณ์เชิงลบ
2. วงจรพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงตนเองให้เกิดทัศนคติเชิงบวก
3. ความแตกต่างระหว่าง Growth Mindset และ Fixed Mindset
4. หลักคิดการป้องกันปัญหาและการแก้ไขปัญหา
5. การบริหารอารมณ์เชิงลบ (Emotional Quotient) ด้วยวิธีคิด The Zones of Regulation
6. กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์หงุดหงิด เรียนรู้สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
7. กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์กังวลใจ เรียนรู้สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
8. กรณีศึกษา การบริหารอารมณ์ท้อถอยจากการทำงาน เรียนรู้สาเหตุและแนวทางการแก้ไข
9. กรณีศึกษา การสร้างพลังจุดไฟในการทำงาน
10. การจับถูกให้มากกว่าจับผิด เพื่อการประสานงานให้เกิดประสิทธิภาพ
11. แนวคิดการทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อลดความขัดแย้งในองค์กรด้วยแนวคิด สัตว์สี่ทิศ
12. แนวคิดการปรับตัวเข้าหาผู้อื่นที่มีความแตกต่างกันด้วยแนวคิด สัตว์สี่ทิศ
13. แนวคิดการประยุกต์ใช้เครื่องมือสัตว์สี่ทิศเพื่อพัฒนาตนเองทั้งเรื่องงาน และ เรื่องคน
14. การจัดการตนเองให้เป็นคนเปิดกว้างเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นในเชิงบวกด้วยแนวคิด โจฮารี่

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานทุกระดับ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
มงคล กรัตะนุตถะ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

8 คอร์ส

 • วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
 • นักเขียนที่มีผลงานหนังสือรวม 15 เล่ม
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"
 • เจ้าของ Youtube Channel "Dr.fish Stories"
 • เจ้าของ Podcast "Dr.fish Stories"
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
5
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by อภิสิทธิ์ จันทะเกตุ
Default
by อุไรทิพย์ สัมฤทธิ์ล้วน
Default
by วีระชัย สุวัฒนวนิช
Avatar
by Rommarin Kaewnok
Avatar
by Opal Ja
วิทยากร บรรยา เข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างประกอบ การลงทะเบียน การเข้าเรียน ก้สะดวก
Default
by Thawanrat Cordeiro

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที