Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนทักษะการเป็นหัวหน้างาน ครบทุกด้านที่คนเป็นหัวหน้างานควรรู้

สอนทักษะหลายด้านสำหรับหัวหน้างาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ วิทยากร นักเขียน และผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"

1,290 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนทักษะการเป็นหัวหน้างาน ครบทุกด้านที่คนเป็นหัวหน้างานควรรู้

สอนทักษะหลายด้านสำหรับหัวหน้างาน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ วิทยากร นักเขียน และผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"

ผู้สอน

มงคล กรัตะนุตถะ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

4 คอร์ส

 • วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
 • นักเขียนที่มีผลงานหนังสือรวม 14 เล่ม
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"
 • เจ้าของ Youtube Channel "Dr.fish Stories"
 • เจ้าของ Podcast "Dr.fish Stories"

การพัฒนาทักษะหัวหน้างาน มีความสำคัญและจำเป็นต่อการทำหน้าที่ผู้บังคับบัญชา เป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลประสบผลสำเร็จ เพราะเมื่อไหร่ที่หัวหน้างานแสดงบทบาทภาวะผู้นำ เมื่อนั้นพนักงานก็จะมีขวัญและกำลังใจดีและมีเพิ่มมากขึ้น ขวัญและกำลังใจเสมือนดั่งกำลังภายในเป็นแรงบวกแรงเพิ่ม แรงเสริมที่ช่วยให้พนักงานมีพลังทำงานมากขึ้น เสร็จเร็วขึ้น เป็นแรงฮึดให้เอาชนะ ปัญหาและอุปสรรคที่ไม่มีการต้นทุนค่าใช้จ่าย ดังนั้นการสอน สื่อสารให้หัวหน้างานมีความเป็นผู้นำ และแสดงออกมาซึ่งกิจกรรมภาวะผู้นำจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
1. เพื่อให้หัวหน้างาน รู้จัก เข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
2. เพื่อให้หัวหน้างาน แสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
3. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความกล้า มีความมั่นใจ ในการมอบหมายงาน การติดตามงาน การสอนงาน ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
4. เพื่อให้หัวหน้างาน มีความรู้ความเข้าใจในหลักของการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
พนักงานระดับหัวหน้างานขึ้นไป หรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (PROMOTE) 

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 8 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
มงคล กรัตะนุตถะ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

21 รีวิว

4 คอร์ส

 • วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
 • นักเขียนที่มีผลงานหนังสือรวม 14 เล่ม
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"
 • เจ้าของ Youtube Channel "Dr.fish Stories"
 • เจ้าของ Podcast "Dr.fish Stories"
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
12
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by showa denko
Avatar
by A'Art Aukkarawat
10
Default
by มัลลิกา แก้วเกิด
Avatar
by น.ส.นฤมล ศักดิ์เสรีกุล
Dsc 0010
by กิตติพล ตั้งวิบูลย์พาณิชย์
Default
by Pullap Prasertvit
ให้ความรู้และความเข้าใจในระดับการเป็นหัวหน้างานเป็นอย่างดีและเข้าใจง่ายครับ
Default
by Chutima Klaywong
Screen shot 2021 12 14 at 15.14.53
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล
Default
by จารุเดช โตจำศิลป์
Default
by Brake 02

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที