Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 5 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพในการฟังและการตอบสนอง เพื่อยกระดับการทำงานและการสื่อสารร่วมกัน

เรียนรู้ไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 5 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้เทคนิคและวิธีการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพในการฟังและการตอบสนอง เพื่อยกระดับการทำงานและการสื่อสารร่วมกัน

เรียนรู้ไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

ผู้สอน

สิริษา แสงไชย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

6 คอร์ส

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
 • Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
 • โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Facebook page: @coachsis.sch

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในที่ทำงาน และในสังคมโดยรวม มาจากการที่แต่ละคน ใช้ความคิดของตนเองเป็นมาตรฐาน และเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกัน สามารถสร้างความขัดแย้ง หรือความผิดพลาดในการดำเนินงานและการตัดสินใจในการทำงาน และในชีวิตส่วนตัวได้ ดังนั้นทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันที่แต่ละคนมีอิสระทางความคิดและการพูด จึงเป็นการสื่อสารทางเดียว ทำให้ขาดความเข้าใจอย่างแท้จริง ระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง ทั้งในเรื่องของข้อมูล บริบท เป้าหมาย และความรู้สึก

จุดเด่นของคอร์ส
การพัฒนาทักษะการฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (6D) ด้วยการฝึกฝนการฟังอย่างลึกซึ้ง (3C) จึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญ ซึ่งโค้ชสิส เรียงร้อยแนวทางเพื่อผู้ที่ต้องการพัฒนาสามารถนำทักษะการฟังไปเสริมสร้างแนวทางการทำงาน การบริหารงาน และการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม

เนื้อหาที่สำคัญภายในคอร์ส
- ความสำคัญของการสื่อสาร
- บันไดแห่งการอนุมาน (Ladder of inference)
- กระบวนการรับรู้และการตอบสนอง
- การฟังด้วยใจ (6C Deep Listening)
- การฟังอย่างมีประสิทธิภาพ (3D Active Listening)
- ศาสตร์การโค้ชตนเองเบื้องต้น

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
เหมาะสำหรับหัวหน้างาน พนักงาน และบุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาศักยภาพทางด้านการฟังและการสื่อสาร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อนการเรียนคอร์สนี้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สิริษา แสงไชย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

6 คอร์ส

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
 • Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
 • โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Facebook page: @coachsis.sch
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Phattharachai Joe Asawaprecha

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที