Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 50 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้และสร้างความเข้าใจ “ภาวะผู้นำ” ศักยภาพที่สำคัญในการทำงานและการดำเนินชีวิต

ศึกษาแนวทางการพัฒนา และการปรับประยุกต์นำ ”ภาวะผู้นำ” ไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม

เรียนรู้ไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

990 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 26 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 50 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้และสร้างความเข้าใจ “ภาวะผู้นำ” ศักยภาพที่สำคัญในการทำงานและการดำเนินชีวิต

ศึกษาแนวทางการพัฒนา และการปรับประยุกต์นำ ”ภาวะผู้นำ” ไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างเป็นรูปธรรม

เรียนรู้ไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

ผู้สอน

สิริษา แสงไชย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

6 คอร์ส

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
 • Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
 • โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Facebook page: @coachsis.sch

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
หลายครั้งความรู้สึกไม่สบายใจ ความขัดข้องหมองใจ ปัญหาการดำเนินงาน หรือแม้แต่การจัดการกับชีวิตประจำวัน เกิดจากความคิด ความรู้สึกและการตัดสินใจของเราเอง

จุดเด่นของคอร์ส
เราต่างกล่าวถึงภาวะผู้นำเสมอ ๆ ในองค์กร และในการพัฒนาตนเอง สำหรับคอร์สนี้ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจความหมายของ “ภาวะผู้นำ” ได้อย่างง่าย ลึกซึ้ง และสามารถนำไปสู่การพัฒนาแนวทางปฎิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยกระบวนการโค้ชตนเอง ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นธรรมชาติตามบุคลิกลักษณะของแต่ละคน ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นผู้นำหรือบุคลากรในองค์กร นอกองค์กร ผู้นำทีม หรือต้องการนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันก็ได้

เนื้อหาที่สำคัญภายในคอร์ส
- การศึกษาศักยภาพ “ภาวะผู้นำ”
- ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น
- กระบวนการการโค้ชตนเอง
- บทสรุป การพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับใคร
ผู้นำและบุคลากรทุกระดับ บุคคลทั่วไปที่ต้องการพัฒนาและมีความมั่นใจในศักยภาพ "ภาวะผู้นำ" ของตนเอง

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ มาก่อนการเรียนคอร์สนี้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 12 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สิริษา แสงไชย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

6 คอร์ส

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
 • Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
 • โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Facebook page: @coachsis.sch
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
3
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
1
รีวิวบทเรียน
Avatar
by น.ส.นฤมล ศักดิ์เสรีกุล
Default
by Kanlaya Siwakulrangsun
Photo2021
by Eakkamol Nilarcha
Default
by ชัยวัฒน์ ธนาชัยวิสิทธิ์
เป็นการสอนทฤษฎี นำไปปฎิบัติยาก ผมเสนอให้ ชี้แนะคำถามเพื่อการโค้ชตัวเองด้วย
Image%2027
by หฤทัย มั่งคั่ง
Default
by ดารุณนี ทรัพย์เจริญเลิศ
Default
by สุวิมล จันทวิสูตร
ดีมากๆเลยค่ะ ชอบมากๆเลย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที