Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 49 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ตระหนักและเรียนรู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ

ศึกษาและเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการส่วนบุคคล

เรียนรู้ไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

990 บาท 1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 49 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

ตระหนักและเรียนรู้ถึงความสำคัญของการบริหารจัดการ

ศึกษาและเสริมสร้างแนวทางการพัฒนาทักษะการจัดการส่วนบุคคล

เรียนรู้ไปกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน Management Coach พร้อมประสบการณ์ที่ปรึกษาองค์กรทั้งไทยและต่างประเทศ

ผู้สอน

สิริษา แสงไชย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

6 คอร์ส

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
 • Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
 • โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Facebook page: @coachsis.sch

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการจัดการทั้งการจัดการตนเองและการบริหารงานทรัพยากรบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานร่วมกันในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์กร

การทำงานและการดำเนินชีวิตประจำวันในยุคนี้ อยู่บนพื้นฐานที่สำคัญในด้านเวลา ทักษะงาน ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ ศักยภาพการแข่งขัน และต้นทุนต่าง ๆ ซึ่งการขับเคลื่อนทีมเพื่อสร้างผลงานท่ามกลางปัจจัยภายในและภายนอก ทั้งตนเองและหน่วยงานแล้ว ยังอาจมีสภาวการณ์ สถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจไม่คาดคิด และควบคุมไม่ได้

จุดเด่นของคอร์ส
การบริหารจัดการ เป็นทักษะที่สำคัญในการขับเคลื่อนหน่วยงานต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่คาดหวัง คอร์สนี้จึงมีจุดเด่นที่สำคัญคือการสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญ เพื่อเสริมสร้างแนวทางสู่การพัฒนาศักยภาพการจัดการของผู้เรียน ให้สามารถบริหารจัดการงาน หน่วยงาน ทีมงาน ให้บรรลุเป้าหมายด้วยประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ตามกรอบเวลา อย่างเป็นรูปธรรม

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
ช่วงที่1: การพัฒนา ทักษะ “การบริหารจัดการ”
ช่วงที่2: ศาสตร์การโค้ชเบื้องต้น
ช่วงที่3: การโค้ชตนเอง
ช่วงที่4: บทสรุป

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
ผู้นำทุกระดับ ที่ต้องการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการเพื่อบรรลุผลตามเป้าหมาย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
สำหรับคอร์สนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ใดมาก่อน ก็สามารถเรียนรู้ไปพร้อมกันได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สิริษา แสงไชย

4.4 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

6 คอร์ส

 • การศึกษาระดับปริญญาตรี การบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาโท การบริหารธุรกิจ บิสซิเนส สคูลโลซาน สวิสแลนด์
 • Management coach - โค้ชด้านการบริหารจัดการ, การพัฒนาบุคลากร, การตลาด
 • โค้ชมืออาชีพ ผู้ได้รับการรับรองระดับ Professional Certified Coach (PCC) จาก The International Coach Federation (ICF), Gallup และ Certified Professional Marketer, Asia Pacific Marketing Federation ด้วยประสบการณ์การโค้ช ผู้บริหารระดับต่าง ๆ มากกว่า 15 ปี
 • ที่ปรึกษาองค์กรและโครงการต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารจัดการองค์กรข้ามชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • Facebook page: @coachsis.sch
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Coach sis thmb
by สิริษา แสงไชย

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที